Castel Romano

Castel Romano je okouzlující zřícenina v Pieve di Bono zahalená tajemstvím a legendami.

Castel Romano

Castel Romano byl postaven v XII. století a měl střežit cestu, která vedla z oblasti Bresciano do oblasti Giudicarie. Velkolepá hranatá věž, která dominuje údolí řeky Chiese, je svědectvím významu této stavby ze strategického hlediska. K postupnému úpadku došlo v okamžiku, kdy hraběcí rod Lodron přemístil svá panství do jiných oblastí Trentina, do Rakouska a Bavorska. Začátkem XX. století byl podroben i potupné přeměně v seník. Přestože byl silně poškozen dělostřeleckými útoky za první světové války je Castel Romano nadále svědectvím své historie: krvavé střety milánských a benátských národů (XV. století), proměna v biskupské léno, okupace a garibaldovská vojska (1866).
Z nástěnných maleb, které pokrývaly elegantní sály, se dnes zachovala pouze jedna, z patnáctého století, která znázorňuje ozbrojený konflikt. Pečlivě zrekonstruovaný hrad je však dosud působivý a zachovává si své pověsti, které jej obklopují: nejznámější legenda vypráví o tom, jak hraběnka Dina Lodron zvala ty nejhezčí mladíky svého panství, které poté zabíjela. O spravedlnost a osvobození národa od zakletí se postaral kněz, který hraběnku zabil.