Castel Belfort

Fascynujący widok ruin zamku Castel Belfort z górującą nad nim potężna wieżą.

Castel Belfort

Castel Belfort, mimo, iż w części zniszczony, nadal jest budowlą doskonale widoczną i sprawiającą imponujące wrażenie. Charakterystyczna wieża zwieńczona blankami otoczona jest szerokimi murami biegnącymi po obwodzie prostokąta. Niestety wewnętrzne kondygnacje i sufity zamku już dawno się zawaliły. Historia zamku sięga 1311 roku, kiedy to Henryk książę Tyrolu zezwolił synowi Jeremiasza I i jego potomkom na wzniesienie wieży z przyległymi zabudowaniami, które oddał im w wieczyste lenno.
Cechą wyróżniającą Castel Belfort, która zadecydowała o jego losach, jest fakt, iż znajdował się on blisko Spormaggiore, na obszarze jurysdykcji istniejącego wcześniej zamku Sporo-Rovina, jako twierdza broniąca okręgu Andalo i Molveno. Wyjaśnia to dlaczego w ciągu wieków bardzo często przechodził on z rąk do rąk, co wynikało z zawieranych porozumień i wymian o charakterze politycznym. Budowla nie ma cech architektury średniowiecznej, przypomina raczej nowoczesną twierdzę: to wynik odbudowy, jaką przeprowadzili hrabiowie Saracini po pożarze, który w 1670 roku zniszczył oryginalne zabudowania. Do dalszego upadku zamku przyczyniła się okupacja wojsk napoleońskich, a także kolejne wielokrotne zmiany właścicieli.