For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Kultura pomalého cestování pěšky či na kole

Zde jsou naše tipy na „pomalé“ výlety napříč Trentinem

Vydejte se na cestu, ale nespěchejte. Odpočinková a meditativní procházka složená z etap, která trvá několik dní a je i niternou cestou za poznáním sebe sama. Zjistíte, jací jste chodci, přespíte v netypických ubytovnách a budete vstávat za východu slunce. Pomalý pohyb, pojetí a prožívání cestování v souladu s kulturou slow travel. Pěšky či na kole, po starých trasách a stezkách, ale také ve znamení nových itinerářů a neobvyklých výletů. To jsou historicko-kulturní trasy napříč Trentinem.

#1

Mírová stezka

Mírová stezka vede z velké části po bývalých vojenských cestách, chodníčcích, zákopech a pevnostech za poznáním míst a pamětihodností z první světové války.  Jde o dlouhý itinerář, jehož pěší absolvování v celém rozsahu od průsmyku Passo del Tonale do Marmolady trvá nejméně měsíc. Doporučujeme, abyste si etapy zvolili na základě ročního období.

#2

Trasa Ledro Alps

Vede napříč sítí přírodních rezervací Ledrenských Alp a nádherně propojuje historické a přírodní zvláštnosti. Má tvar kruhu - start a cíl je totiž v téže obci, Storo. Trasu lze absolvovat po celý rok, ale vždy doporučujeme, abyste si ověřili stav sněhu na daném území.

#3

Dürerova stezka

Dürerova stezka vede z Klösterle v San Florianu až k vzácným geologickým útvarům - tzv. Segonzánským pyramidám. V minulých stoletích se na řece Adige, postrádající náspy a vydatně napájené přítokem Noce, často vyskytovaly povodně. Jejich častost nutila cestující na cestě do Verony nebo Benátek volit jiné cesty, aby se vyhnuli bažinám.

#4

Via Claudia Augusta

Trasa navazuje na starou cestu Via Claudia Augusta postavenou římskými vojáky v roce 15 před Kristem pro vojenské tažení uspořádané s cílem dobytí území, která dnes patří Rakousku a Německu, a protíná a spojuje tři různé kraje. V Trentu se stáčí dvěma směry: první vede do Altina v benátské provincii, druhá směrem k Ostiglii v mantovské oblasti.

#5

Via Romea Germanica

Trasa vedoucí třemi různými zeměmi - Německem, Rakouskem a Itálií. Z Trenta se lze pěšky po Via Romea Germanica vydat do Říma. Jde o starobylou cestu, první zmínky o níž pocházejí již z 8. století. Vytvořil ji opat Alberto po pouti do Říma.

#6

Cammino di San Vili

Pěší cesta, která spojuje Trento a Madonna di Campiglio, údolí Adige a Brentské dolomity, po starověkých cestách i nových cyklostezkách, z velké části kopírující starověkou římskou cestu, již podle tradice vykonal v roce 400 trentský biskup Vigilius. Můžete si vybrat ze dvou variant: DOLNÍ trasa a HORNÍ trasa, které se liší převýšením a stupněm obtížnosti.

Published on 27/07/2021