Zamierzchłe początki grappy w Trentino

Jedno z najbardziej udanych i długowiecznych powiązań produktu z regionem pochodzenia

Grappa powstaje w wyniku destylacji wytłoczyn z winogron, czyli z winogronowych skórek po oddzieleniu od moszczu lub wina. Destylacja to proces, dzięki któremu, przy pomocy aparatu destylacyjnego i poprzez podgrzewanie sfermentowanego płynu, otrzymuje się substancje lotne, które następnie przy ochładzaniu skraplają się i przybierają postać płynną.

Produkcja grappy w Trentino to tradycja od wielu wieków przekazywana z pokolenia na pokolenie. Początki produkcji trunku sięgają zamierzchłych czasów – wzmianki o tejże akwawicie znajdują się w różnych źródłach historycznych pochodzących sprzed XVI w., m.in. w rozporządzeniach Księży Biskupów Trydentu.

Grappa z Trentino: esencja regionu i synonim jakości

Wytłoczyny to skórki winogron oddzielone od moszczu lub wina

Prawdopodobnie w przeszłości grappę wykorzystywano także w celach „leczniczych”, w szczególności do łagodzenia zapaleń i często występujących schorzeń, np. bólu zębów. Nie brakowało zatem okazji, zważywszy na rzekome właściwości „lecznicze”, aby popijać małe ilości grappy. Dzięki opowieściom dziadków, po dziś dzień destylat przez niektórych stosowany jest (w małych ilościach i bez przesady!)  jako domowy środek przeciwbólowy.

Na rozwój destylacji i znaczne podwyższenie jakości tej prawdziwej sztuki miało wpływ udoskonalenie technologii w zakresie kontroli ciepła, co znacznie uprościło cały proces. W pierwszej połowie XX w., u zarania nowej epoki następującej po zakończeniu I wojny światowej, w Trentino opracowano nową metodę destylacji, której nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy: Tullio Zadry.

Grappa z Trentino: esencja regionu i synonim jakości

Rezultatem powolnego procesu produkcji pod bacznym okiem specjalistów jest wyszukany produkt najwyższej jakości

Alembiki Tullio Zadra zrewolucjonizowały proces produkcji: nowy aparat destylacyjny może pomieścić w kolbie destylacyjnej niewielką ilość wytłoczyn, co przekłada się na lepsze wydobycie aromatów i osiągnięcie doskonałego produktu. W rzeczy samej sprawdziło się powiedzenie, że mniej znaczy więcej – przy zmniejszonej ilości doszło do podniesienia jakości. Podstawy tej techniki opierają się na wykorzystaniu stosowanego dawniej pośredniego źródła ciepła, na powolnym procesie produkcji oraz bacznej kontroli, sprawowanej przez specjalistę na wszystkich etapach destylacji. Ta metoda i proces „nieciągły” wymaga od producenta niezwykłej fachowości i cierpliwości – musi on bowiem śledzić krok po kroku cały proces destylacji, aby umiejętnie regulować temperaturę i w efekcie osiągnąć zamierzony cel, czyli najwyższej jakości destylat.

Rozwój techniki zdecydowanie ułatwił proces destylacji (lambicar w tutejszym dialekcie), jednak niezmienny pozostaje element wyróżniający grappy z Trentino na tle innych. Mowa o wiedzy i umiejętnościach mistrzów destylacji, którzy fachowo potrafią oddzielić cenną główną frakcję, tzw. „serce” (cuore), od pozostałych, czyli od głowy (testa) i ogona (coda), których żargonowe nazwy to zdecydowanie trafne metafory.

Grappa z Trentino: esencja regionu i synonim jakości

Wiedza i umiejętności mistrzów destylacji sekretem trydenckiej grappy

Wiesz, na czym polega różnica między grappą białą a „żółtą”?

Spróbujmy zgłębić temat i skoncentrujmy się na innych właściwościach trydenckiej grappy, również tych fizycznych. Wszystkie grappy początkowo są przezroczyste, po włosku określane mianem „bianche”, czyli białe. Brak jakichkolwiek zabarwień jest wręcz nieodzownym atrybutem grappy wysokiej jakości! Grappę białą otrzymuje się, gdy, po ukończonej destylacji, trunek „odpoczywa”, a następnie przelewany jest do stalowych lub szklanych naczyń. Trunek przechowywany w tego rodzaju pojemnikach zachowuje aromat szczepu winogron, od którego pochodzi.

Grappy o cieplejszych barwach, od koloru żółtego po brąz, leżakują, podobnie jak wino, w drewnianych beczkach, które to barwią w naturalny sposób trunek. Grappy tego rodzaju, po destylacji, spędzają w beczkach co najmniej 12 miesięcy. Tylko tak starzone grappy mogą nosić miano “Grappa barrique” lub “”Grappa barricata”. W odróżnieniu od grapp młodych i białych, grappy starzone wyróżniają się słodszym zapachem, na przykład z nutami wanilii i suszonych owoców.

Grappa z Trentino: esencja regionu i synonim jakości

Instytut Ochrony Grappy Trydenckiej (L’Istituto Tutela Grappa del Trentino): certyfikat jakości

Instytut Ochrony Grappy Trydenckiej, zrzeszający 24 destylarnie, stanowi organ kontrolny i ma za zadanie chronić i promować jakość produkcji grappy, otrzymywanej wyłącznie z winorośli uprawianych na terytorium Trentino. Trydencka Grappa o sprawdzonej jakości i pochodzeniu opatrzona jest znakiem il Tridente, łatwo dostrzegalnym na butelce. Certyfikat przyznawany jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku wielu ścisłych kontroli, gwarantujących wysoką jakość procesu produkcji. Znak il Tridente świadczy natomiast o pochodzeniu z regionu Trentino oraz o jakości produktu pod względem chemicznym i organoleptycznym.

Odkryj grappę i jej aromat

Odkryj grappę i jej aromat

Zobacz jak
Published on 29/11/2023