12 pravidel chování na sjezdovkách

Zásady bezpečnosti na sjezdovkách, lyžovat v bezpečí

1. Respekt k ostatním lidem

Lyžaři vynakládají veškeré úsilí, aby nedošlo ke zranění lidí nebo hmotným škodám.
 

2. Přizpůsobení chování a rychlosti

Při lyžování musí každý zohlednit své lyžařské dovednosti a aktuální povětrnostní podmínky a přizpůsobit tomu odpovídajícím způsobem svoji rychlost.


3. Volba směru

Lyžaři na vyšších pozicích na svahu, kteří mají díky svému přehledu o situaci před sebou zvýhodněnou pozici, volí směr jízdy vždy tak, aby to bylo pro sjezdaře před nimi co nejbezpečnější a žádným způsobem je nesmí ohrozit; svým chováním se snaží zabránit nebezpečí případné kolize.

 

4. Předjíždění

Lyžaři mohou předjíždět vpravo nebo vlevo, ale vždy přitom musí dodržovat takovou vzdálenost, aby nebránili ostatním lyžařům v pohybu a nekřížili jim cestu.

 

5. Vsup na sjezdovku a její přejezd

Při vstupu na sjezdovku nebo jejím přejíždění napříč se musí lyžař důkladně rozhlédnout a ujistit se, že tím neohrozí bezpečnost sebe nebo jiných lidí na svahu pod sebou či nad sebou. Totéž udělá předtím, než na sjezdovce zastaví.

 

6. Zastavení

Lyžař se nikdy nesmí na sjezdovce zastavit při špatné viditelnosti, pokud to není nezbytně nutné. V případě pádu se musí zvednout co nejrychleji nebo se ihned přesunout na okraj sjezdovky, aby neblokoval cestu jiným lyžařům.

 

7. Stoupání a chůze po sjezdovce

Při stoupání do svahu se lyžař musí držet při okraji sjezdovky. Je zakázáno stoupat po sjezdovce nahoru v případě špatné viditelnosti.Totéž platí pro lyžaře, kteří scházejí po sjezdovce dolů bez lyží.

 

8. Dodržování svahových značek

Lyžař vždy respektuje značení na sjezdovce.

 

9. Nehody

V případě nehody či kolize si lyžaři vzájemně pomáhají.

 

10. Identifikace totožnosti

Každý, kdo se na kolizi podílí nebo je jejím svědkem, poskytne své jméno, adresu a osobní údaje.

 

11. Minimální vzdálenosti pro lyžování při kraji sjezdovky

Je třeba, aby lyžaři jedoucí při kraji sjezdovky vždy nechali po obou stranách dostatek prostoru tak, aby je jiný lyžař mohl objet jak z levé, tak z pravé strany.

 

12. Trajektorie

Jednotlivec musí mít vždy přehled o trajektorii ostatních lyžařů a musí ve svém chování zohlednit jejich lyžařské vybavení (snowboard, telemark, fun curving atd.)