10 pravidel chování na sjezdovce

Prožijte bezstarostné dny na sjezdovkách. Opatrnost především!

Pokud jste lyžař nebo snowboardista, pravděpodobně již znáte pravidla, která je nutné na svazích dodržovat: pravidla chování, abyste tyto sporty mohli provozovat s opatrností a respektem k ostatním lyžařům. Co takhle rychlý přehled?

1. Povinná helma

Používání homologované ochranné helmy je povinné pro všechny lyžaře mladší 18 let. Obecně se však její používání důrazně doporučuje pro všechny.

 

2. Respektování značek

Všichni lyžaři musí znát a dodržovat pravidla chování a značky na sjezdovkách.

 

3. Chování na sjezdovce

Vždy se chovejte přiměřeně svým schopnostem tak, abyste neohrozili sebe ani ostatní.

 

4. Rychlost

Udržujte mírnou rychlost a zohledněte také podmínky na sjezdovce, zejména pokud je mlha, opar, špatná viditelnost apod. Obzvláště opatrní buďte v úsecích s omezenou viditelností a když jsou svahy přeplněné, v blízkosti překážek, křižovatek a rozcestí, na úzkých místech a v přítomnosti začátečníků.

 

5. Přednost v jízdě a volba směru

Udržujte takový směr jízdy, abyste se vyhnuli srážce nebo kolizi s lyžaři, kteří jsou na svahu pod nebo před vámi, a vždy dávejte přednost mechanickým zařízením na sjezdovce. Při nájezdu na sjezdovku nebo při jejím přejezdu se ujistěte, že to můžete udělat bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.  

 

6. Předjíždění

Než začnete předjíždět jiného lyžaře, ujistěte se, že na to máte dostatek prostoru a dostatečnou viditelnost. Předjíždět lze horem i dolem, zprava i zleva, ale vždy s takovým odstupem, aby měl předjížděný lyžař dostatečný prostor pro všechny své pohyby.

Při předjíždění je vhodné nezatáčet na okraji sjezdovky a vždy si nechat dostatečný prostor pro usnadnění předjíždění.

 

7. Přejezd sjezdovky a křížení tratí

Pokud vjíždíte na sjezdovku nebo přejíždíte prostor lyžařské školy, snižte rychlost a vizuálně si zkontrolujte nahoře i dole, že to můžete učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. Totéž chování musí být dodrženo při rozjezdu po každém zastavení.

 

8. Zastavení

Zastavovat se smí pouze na okrajích sjezdovky a je zakázáno zastavovat v úzkých místech, v blízkosti boulí a v místech se špatnou viditelností. Lyže musí být uloženy mimo sjízdnou plochu. V případě pádu rychle uvolněte trať a přesuňte se na její okraj, abyste se vyhnuli srážce s dalšími lyžaři, kteří by mohli přijet.

 

9. Povinnost pomoci a asistence

Pokud uvidíte zraněnou osobu nebo osobu v nesnázích, jste povinni jí poskytnout pomoc a neprodleně nahlásit událost na tísňovou linku 112 nebo pracovníkům na sjezdovce. Jste-li účastníkem nehody nebo jejím svědkem, jste rovněž povinni zasahujícím záchranářům sdělit své osobní údaje.  

 

10. Tranzit a výstup

Po sjezdovkách je zakázáno chodit pěšky nebo na sněžnicích, s výjimkou naléhavých případů. Sestupovat bez lyží lze pouze na okrajích sjezdovky.

 

Dále pamatujte...

 

Pojištění

Je povinné mít pojištění, které kryje vaši občanskoprávní odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou třetím osobám.
 

Stav pod vlivem alkoholu a omamných látek 

Pamatujte, že je zakázáno lyžovat ve změněném psychofyzickém stavu pod vlivem alkoholu nebo jiných látek. 
 

Černé sjezdovky

Před vstupem na tratě s vysokou obtížností (černé sjezdovky) si musíte být jisti, že máte odpovídající fyzické a technické schopnosti.
 

Zdravotně postižení lyžaři

Vždy dávejte přednost zdravotně postiženým lyžařům, a to jak při nástupu na lanovky, tak i při sjezdu, a respektujte jejich prostor, trasu a trajektorie. Pro snadnou identifikaci má zdravotně postižený lyžař oranžovou náprsenku a doprovází ho průvodce, který má na bundě nápis "GUIDA".