For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Bezpieczeństwo na stoku: zasady dla narciarzy i snowboardzistów

Spędź na stoku doskonały dzień . Bezpieczeństwo przede wszystkim!

1) Uważaj na innych

Zarówno narciarze jak i snowboardziści zobowiązani są zachować na stoku szczególną ostrożność, tak by nie zagrażać bezpieczeństwu innych.

 

2) Kontrola prędkości i toru jazdy

Pamiętaj o dostosowaniu prędkości, z jaką się poruszasz do własnych umiejętności. Zarówno prędkość, jak i styl jazdy nie mogą wymykać się spod kontroli. Należy również

zwrócić uwagę na aktualnie panujące warunki i rodzaj śniegu.

 

3) Wybór toru jazdy

Pamiętaj, że jadące przed tobą osoby mają ograniczoną widoczność. Dlatego, gdy nadjeżdżasz z góry, w Twojej gestii leży wybór odpowiedniego toru jazdy, tak by uniknąć ewentualnej kolizji.

 

4) Wyprzedzanie

Narciarze i snowboardziści mogą wyprzedzać się po obu stronach trasy, lub na jej końcu, zachowując jednak szczególną ostrożność i pozostawiając omijanej osobie wystarczająco miejsca do bezpiecznego wykonania skrętu.

 

5) Wjazd i przejazd przez trasy

Wjeżdżając na trasę, lub jadąc w jej poprzek należy upewnić się, że droga, zarówno z góry, jak i z dołu jest wolna. Należy również przygotować się na konieczność nagłego zatrzymania.

 

6) Zatrzymywanie

Jeżeli to tylko możliwe, należy unikać zatrzymywania się na wąskich odcinkach trasy, lub w miejscach z ograniczoną widocznością.

 

7) Wchodzenie i schodzenie ze stoku

Gdy zaistnieje konieczność pokonania stoku pieszo, należy poruszać się wyłącznie brzegiem trasy. W przypadku złej widoczności zaleca się unikania podchodzenia lub schodzenia.

 

8) Znaki i drogowskazy

Należy przestrzegać wszystkich rozstawionych wzdłuż tras znaków i drogowskazów.

 

9 ) Pomoc

Gdy na stoku wydarzy się wypadek, każdy narciarz lub snowboardzista zobowiązany jest do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

 

10) Identyfikacja

Jeżeli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku na trasie, masz obowiązek podania swoich danych osobowych – imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

 

11 ) Zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie wyprzedzania

Narciarze powinni poruszać się w bezpiecznej odległości od brzegów trasy, tak aby umożliwić manewr wyprzedzania osobom nadjeżdżającym z góry.

 

12) Sprzęt i tor jazdy

Przebywając na trasie należy mieć świadomość sprzętu, na jakim poruszają się inni użytkownicy stoku (telemark, snowboard, krótkie narty), tak by przewidzieć tor jazdy, którym będą się poruszać.