10 zasad odpowiedniego zachowania na trasach narciarskich

Ciesz się beztroskimi dniami na stoku narciarskim. Ostrożność przede wszystkim!

Jeśli uprawiasz jazdę na nartach lub snowboard, zapewne znasz już zasady obowiązujące na trasach - zasady postępowania, które pozwalają uprawiać te sporty z rozwagą i szacunkiem dla innych narciarzy. Co powiesz na szybką powtórkę?

1. Obowiązek noszenia kasku  

Noszenie kasku ochronnego z homologacją jest obowiązkowe dla wszystkich narciarzy poniżej 18 roku życia. Ogólnie jednak jego stosowanie zaleca się wszystkim.  

  

2. Przestrzeganie znaków  

Wszyscy narciarze muszą znać obowiązujące na trasach zasady zachowania oraz znaki i ich przestrzegać.  

  

3. Zachowanie na stoku  

Zawsze zachowuj się odpowiednio do swoich umiejętności, nie stwarzając zagrożenia dla samego siebie i innych.  

  

4. Prędkość  

Ogranicz prędkość, uwzględniając również warunki na trasie, zwłaszcza jeśli panuje mgła, zamglenia, słaba widoczność itp. Zachowaj szczególną ostrożność na odcinkach o ograniczonej widoczności i na zatłoczonych trasach, w pobliżu przeszkód, skrzyżowań i rozwidleń, na zwężeniach oraz w obecności początkujących narciarzy.  

  

5. Pierwszeństwo i trajektorie jazdy  

Utrzymuj kierunek jazdy, dzięki któremu unikniesz kolizji i nie będziesz przeszkadzał narciarzowi znajdującemu się przed Tobą oraz zawsze ustępuj pierwszeństwa pojazdom i urządzeniom mechanicznym znajdującym się na stoku. Ponadto, wjeżdżając na trasę lub przez nią przejeżdżając, upewnij się, że możesz to zrobić bez narażania siebie lub innych na niebezpieczeństwo.  

  

6. Wyprzedzanie  

Zanim wyprzedzisz innego narciarza, upewnij się, że masz do tego wystarczającą przestrzeń i widoczność. Wyprzedzanie może odbywać się zarówno w górę jak i w dół stoku, z prawej lub lewej strony, jednak zawsze należy zachować odpowiednią odległości umożliwiającą wyprzedzanemu narciarzowi swobodne manewrowanie.  

Podczas wyprzedzania nie wykonuj skrętów na skraju trasy i zawsze pozostawiaj wystarczająco dużo miejsca, aby prawidłowo wykonać manewr wyprzedzania.  

  

7. Przejazd przez trasę i skrzyżowanie  

Na skrzyżowaniu, przy wjeździe na trasę lub przejeżdżając przez strefę do nauki jazdy czy oślą łączkę, zmniejsz prędkość i upewnij się, spoglądając w górę i w dół, czy możesz to zrobić bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo. Tak samo należy zachować się rozpoczynając jazdę po każdym zatrzymaniu.  

  

8. Zatrzymanie się  

Zatrzymanie się możliwe jest tylko na skraju trasy, natomiast w miejscach wąskich, w pobliżu wzniesień oraz w miejscach o słabej widoczności zatrzymanie się jest zabronione. Narty należy umieścić poza trasą, po której poruszają się narciarze. W przypadku upadku należy niezwłocznie opuścić trasę, kierując się na jej skraj, aby uniknąć kolizji z innymi narciarzami, którzy mogą nadjechać.  

  

9. Obowiązek udzielenia pomocy  

Jeśli spotkasz osobę poszkodowaną lub znajdującą się w trudnej sytuacji, musisz jej udzielić pomocy i natychmiast zgłosić wypadek dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub zwracając się do personelu obecnego na trasie. Ponadto, jeśli uczestniczyłeś w wypadku lub byłeś jego świadkiem, będziesz musiał podać swoje dane osobowe służbom ratunkowym, które interweniowały.  

  

10. Przemieszczanie się po trasie i podejście  

Chodzenie lub używania rakiet śnieżnych na trasach narciarskich jest zabronione, z wyjątkiem nagłych przypadków. Zejście bez nart musi odbywać na skraju trasy.

 

Pamiętaj także o…

 

Ubezpieczenie  

Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia, które obejmuje odpowiedzialność cywilną za nieszczęśliwe wypadki i szkody wyrządzone osobom trzecim.  

  

Zaburzony stan psychofizyczny

Pamiętaj, że jazda na nartach w zaburzonym stanie psychofizycznym, pod spożyciu alkoholu i/lub środków odurzających, jest zabroniona.

  

Czarne trasy  

Przed wejściem na trasy o wysokim stopniu trudności (trasy czarne) upewnij się, że posiadasz umiejętności fizyczne i techniczne na wysokim poziomie zaawansowania.  

  

Narciarze z niepełnosprawnością  

Zawsze ustępuj pierwszeństwa niepełnosprawnym narciarzom zarówno podczas wchodzenia do wyciągów, jak i podczas zjazdu, dbając o to, aby nie naruszyć ich przestrzeni, trasy i trajektorii. W celu łatwej identyfikacji niepełnosprawny narciarz nosi pomarańczową kamizelkę a jego osoba towarzysząca oznaczona jest napisem „GUIDA”.