Umění, věda, historie, tradice... kde chcete začít?

6 muzeí Trentina, které si nesmíte nechat ujít

Co to je změna klimatu? Co mají společného obrazy futuristů? Jak se žilo ve středověku? Možná na tyto otázky naleznete odpovědi na Googlu, jsme si ale jisti, že když vstoupíte do muzea, je to úplně něco jiného. Umění, věda, historie, tradice... trentinská muzea jsou jako cesty, které vám umožní ponořit se do světa kultury, protože to není jen cíl, na kterém záleží, ale samotná cesta, kterou se k němu dostanete.

Odlišná, ale vzájemně se doplňující muzea, která se opírají o cenné výstavní dědictví, bohatý program akcí a kompetentní a zapálený personál. Všechna jsou snadno přístupná a mají služby vhodné pro rodiny a iniciativy šité na míru dětem. Objevme je společně.

#1

Muse, Trento

Jedná se o jedno z nejzajímavějších přírodovědných muzeí v Evropě, počínaje svou futuristickou konstrukcí, kterou navrhl slavný architekt Renzo Piano a jež kopíruje profil trentinských hor. Muzeum, které dává odpovědi na mnoho otázek, jasně a všem, i těm nejmenším: od klimatických změn po udržitelnost, od prvních lidí po život v horách. Nenechte si ujít tropický skleník!

#2

Castello del Buonconsiglio, Trento

Nádherný renesanční hrad v centru města, kde se nacházejí četné umělecké a archeologické sbírky, pro cestu časem od pravěku po první světovou válku, s možností návštěvy cely vlastence Cesara Battistiho. A pak jsou zde hradní fresky, přístupná podloubí, dlouhá schodiště a nádherný Cyklus měsíců, mistrovské dílo gotického umění.

#3

Le Gallerie, Trento

Dva výstavní prostory vytvořené ze dvou bývalých silničních tunelů, na kopci nad Trentem. Bílá galerie je referenčním bodem pro zajímavé krátkodobé výstavy a akce, zatímco Černá galerie je 300 metrů dlouhý prostor velkých instalací (fotografie, videa, atd.), které vyprávějí historii a příběhy Trentina. Je to velký emocionální zážitek.

#4

Mart, Rovereto

Asi půl hodiny vlakem z Trenta se nachází toto úžasné muzeum moderního a současného umění, s inovativním designem, který navrhl slavný architekt Mario Botta. Je referenčním bodem pro velké výstavy umění v Trentinu a také se může pochlubit pozoruhodnou stálou sbírkou, jíž vévodí díla mistrů futurismu, stejně jako díla De Chirica, Burriho a nádherná Venuše od Francesca Hayeze.

#5

Museo storico italiano della Guerra, Rovereto

Jedno z nejobsáhlejších muzeí o první světové válce a válkách obecně, na hradě s výhledem na historické centrum Rovereta. Uniformy, zbraně a dokumenty, které vyprávějí konflikt, který obrátil vzhůru nohama svět na počátku dvacátého století. Velmi zajímavá je také sbírka moderních zbraní (16. až 18. století) a sekce věnovaná válečné propagandě.

#6

METS - Museo Etnografico Trentino

Půlhodiny autem z Trenta, po cestě, která nás zavede zpět v čase o více než padesát let, kdy život v Trentinu byla výzva vytrhnout půdu horám a obdělávat ji. Toto METS je více než muzeum, je to dojemná cesta do venkovského světa, který okouzluje a budí zvědavost. Nenechte si ujít sekci věnovanou alpským karnevalům.

Published on 16/05/2024