Lagorai i szczyt d'Asta

Lagorai-Cima d'Asta jest jednym z mniej znanych, ale nie mniej sugestywnym pasm górskich we Wschodnich Aplach.

Lagorai i szczyt d'Asta
Lagorai i szczyt d'Asta
Lagorai i szczyt d'Asta
Lagorai i szczyt d'Asta

Panarotta i grupa Lagorai znajdują się kilka kilometrów od Levico Terme i od jeziora Caldonazzo. W tych miejscach podczas I Wojny Światowej przechodziła linia frontu austro-węgierskiego, co upamiętnia wiele zabytków architektury obronnej rozsianych po górach. Na zboczach podziwiać można charakterystyczne domy góralskie zwane masi, rejon ten leży u wrót grupy Lagorai-Cima d'Asta, jednego z najbardziej rozległych pasm górskich Alp Wschidnich, sugestywnych, aczkolwiek słabo znanych.
Łańcuch Lagorai-Cima d'Asta, ma 50 km długości, zbudowany jest z porfirów kwarcowych z okresu Permu i dochodzi do 2.754 m wysokości na szczycie Cece. Pośród dzikiej przyrody ukrytych jest wiele pamiątek antropizacji pasterskiej środowiska naturalnego. Znajduje się tu bardzo dużo jezior pochodzenia lodowcowego, z czego około 100 leży na wysokości około 2.000 m n.p.m., ponadto rejon obfituje w strumienie, biegnące po terenie ukształtowanym przez zlodowacenia w okresie czwartorzędu. Ograniczenie ingerencji ludzi pozwoliło zachować niezmienną florę i faunę. Obok licznych gatunków małych zwierząt, żyją tu najsławniejsze ssaki Alp, takie jak kozice, koziorożce alpejskie, jelenie, świstaki. Ponadto tereny zamieszkują niezwykle rzadkie gatunki ptaków: orzeł przedni, sokół wędrowny, głuszec i cietrzew.