Lagorai a Cima d'Asta

Lagorai-Cima d'Asta jsou jedním z méně známých, přesto velmi podmanivých horských pásem východních Alp.

Lagorai a Cima d'Asta
Lagorai a Cima d'Asta
Lagorai a Cima d'Asta
Lagorai a Cima d'Asta

Panarotta a pohoří Lagorai leží několik kilometrů od Levico Terme a od jezera Caldonazzo. Za první světové války touto oblastí vedla rakousko-uherská linie, o čemž svědčí mnohé trosky opevnění, která jsou roztroušena po celém pohoří. Posázené charakteristickými horskými statky, toto území leží v blízkosti pohoří Lagorai-Cima d'Asta, jež je jedním z méně známých, ale přesto podmanivých a rozsáhlých horských pásem východních Alp.
Pásmo Lagorai-Cima d'Asta, dlouhé přibližně 50 km, tvoří křemenité vápencové skály a dosahuje nadmořské výšky 2 754 metrů na Cima di Cece. Vyznačuje se divokou přírodou, která skrývá četná svědectví pastýřské antropizace. Četná jezera ledovcového původu, z nichž více než 100 leží v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů a mnohé říčky. Konečný tvar tohoto pohoří je dílem ledovců v období čtvrtohor. Zanedbatelný zásah člověka umožnil zachovat místní floru a faunu. Vedle mnohých drobných divokých živočichů se zde vyskytují i známí alpští savci, jako například kamzíci, srnky, jeleni, svišti a - ve vzduchu - několik párů orla skalního, jestřáb, tetřívek obecný a tetřev.