Niedźwiedź w Trentino: pytania i odpowiedzi

Nasze często zadawane pytania, aby poznać go lepiej 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, aby ocalić małą populację niedźwiedzi przed nieuchronnym wyginięciem, Park Przyrody Adamello Brenta wraz z Autonomiczną Prowincją Trento i Narodowym Instytutem Dzikiej Fauny (Ispra), korzystając z funduszy Unii Europejskiej rozpoczęły projekt Life Ursus, mający na celu odtworzenie żywotnej populacji niedźwiedzi w Alpach Centralnych poprzez wypuszczenie tam kilku osobników pochodzących ze Słowenii. 

W 1999 roku projekt rozpoczął się wypuszczeniem dwóch pierwszych osobników: Masun i Kirka. W latach 2000–2002 wypuszczono kolejnych 8 osobników, w sumie 10. Dzięki projektowi zakończonemu w 2004 roku liczba niedźwiedzi w Trentino przekroczyła 100 osobników. 

Obecność niedźwiedzia rodzi różne pytania dotyczące zachowania w przypadku bliskiego spotkania z tym dużym zwierzęciem stopochodnym. Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania. FAQs

Niedźwiedzie występują prawie wyłącznie w zachodniej części Trydentu. Niedźwiedzie są płochliwymi zwierzętami, więc spotkanie z nimi jest niezwykle rzadkie.

 

Wszystkie zachowania, jakie należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, są opisane na znakach wzdłuż szlaków na obszarach uczęszczanych przez niedźwiedzie oraz na stronie poświęconej dużym drapieżnikom Autonomicznej Prowincji Trento http://grandicarnivori.provincia.tn.it

Niedźwiedzie to zwierzęta płochliwe, dlatego trudno je spotkać. W przypadku spotkania z człowiekiem w zdecydowanej większości przypadków niedźwiedzie szybko się oddalają. Osobniki na ogół wykazują znaczną obojętność wobec ludzi. 

Jeśli go spotkasz, nie uciekaj, ale oddal się normalnym krokiem. 

Należy jednak brać pod uwagę, że niedźwiedź jest potencjalnie niebezpiecznym dzikim zwierzęciem i jako takie musi być traktowany, dlatego też konieczne jest stosowanie pewnych praktyk ostrożności, zalecanych przez ekspertów. 

Wszystkie zachowania, jakie należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, są opisane na znakach wzdłuż szlaków na obszarach uczęszczanych przez niedźwiedzie oraz na stronie poświęconej dużym drapieżnikom Autonomicznej Prowincji Trento http://grandicarnivori.provincia.tn.it

Najlepszą strategią zapobiegawczą sugerowaną przez ekspertów jest wcześniejsze ujawnienie się, na przykład poprzez głośne mówienie lub inny hałas, który zaalarmuje niedźwiedzia o Twojej obecności. Obecność większej liczby osób jest elementem odstraszającym dla dzikich zwierząt, w tym dla niedźwiedzia. 

Jest on najbardziej aktywny w godzinach świtu i zachodu słońca. 

Nigdy nie zbliżaj się do niedźwiedzia i jego młodych, nawet aby przyjrzeć się im z bliska lub zrobić zdjęcie. Samica niedźwiedzia może uznać to za agresywne zachowanie (patrz pkt 8). 

Nigdy też nie pozostawiaj jedzenia ani odpadów organicznych, ponieważ mogą przyciągnąć nie tylko niedźwiedzie, ale w ogóle wszystkie dzikie zwierzęta. To także dobra zasada, jeśli chodzi o ochronę środowiska. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Jeśli masz ze sobą psa, koniecznie prowadź go na smyczy, aby nie zbliżył się do niedźwiedzia, nie spłoszył go lub nie zaatakował, ale także aby nie zaprowadził go do Ciebie, gdyby wracał w poszukiwaniu ochrony.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Jeśli zauważysz niedźwiedzia, nie zbliżaj się i nie pozostawaj w pobliżu, nawet w celu jego obserwacji lub sfotografowania. Powoli i cicho wróć na swój szlak. Nie biegnij. Jeśli niedźwiedź cię zobaczy, prawdopodobnie sam się oddali. Poczekaj, aż odejdzie, zanim będziesz kontynuować wędrówkę i nie podążaj za nim, nawet jeśli jedziesz samochodem. Jeśli niedźwiedź podąża za tobą, powoli się wycofaj, nie odwracając się do niego plecami. Mów stanowczym tonem. 

W przypadku gdy niedźwiedź znajdzie się w pobliżu działalności ludzkiej, należy zgłosić jego obecność właściwym organom, jak określono w pkt 6. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Jeśli zauważysz obecność niedźwiedzia na obszarach mieszkalnych, lub w pobliżu działalności człowieka, lub w nagłych przypadkach zadzwoń pod numer 112. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

W przypadku bliskiego spotkania eksperci radzą zachować spokój, unikać biegania i zachowania emocjonalnego. Ważne jest, aby powoli się wycofywać. Jeśli niedźwiedź stoi na tylnych łapach, oznacza to, że chce Cię zidentyfikować, aby ocenić sytuację. W takim przypadku nie ruszaj się i mów spokojnie, bez krzyku. 

Jeśli niedźwiedź wykazuje oznaki agresji poprzez odgłosy, prychanie lub uderzanie łapami o ziemię, należy powoli oddalić się, nie tracąc z oczu zwierzęcia. Nie biegnij. Jeśli niedźwiedź podbiegnie agresywnie w twoją stronę, stój spokojnie. Nie krzycz. 

W mało prawdopodobnym przypadku kontaktu fizycznego skutkującego upadkiem na ziemię, pozostań twarzą w dół i zakryj tył głowy rękami. Nie reaguj. Jeśli nosisz plecak, nie pozbywaj się go – może pomóc Ci w ochronie. Zanim wstaniesz, upewnij się, że zwierzę odeszło. 

Jak najszybciej zgłoś zdarzenie właściwym organom. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Samica z młodymi – szczególnie w przypadku niespodziewanego spotkania z bliskiej odległości – może uznać znajdującego się bardzo blisko człowieka za zagrożenie dla jej młodych. 

Aby temu zapobiec/ograniczyć, zalecamy przyjęcie porady zawartej w punkcie 7. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Niebezpieczeństwo ze strony niedźwiedzia może objawiać się w określonych warunkach. Oprócz przypadku samicy z młodymi, o którym mówiliśmy powyżej, niebezpieczne mogą być niedźwiedzie ranne, niedźwiedzie zaskoczone z tuszą lub innymi źródłami pożywienia, niedźwiedzie nagle zaskoczone, niedźwiedzie niepokojone w swojej gawrze oraz, ogólnie rzecz biorąc, niedźwiedzie bardzo ufne w stosunku do ludzi. 

https://grandicarnivori.provincia.tn.it/L-orso/Pericolosita/Se-incontro-un-orso/Quando-l-orso-puo-essere-pericoloso 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zachowań, które należy przyjąć, aby móc spokojnie przebywać w lasach i górach naszego terytorium, na stronie poświęconej dużym ssakom drapieżnym Autonomicznej Prowincji Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it