De beer in Trentino: vragen en antwoorden

Onze FAQ om hem beter te leren kennen

Om de kleine kern van overlevende beren te redden van een onvermijdelijk uitsterven, heeft het Natuurpark Adamello Brenta eind jaren negentig samen met de autonome provincie Trento en het Nationaal Instituut voor Wilde Fauna (Ispra), met financiële steun van de Europese Unie, het Life Ursus-project opgestart, met als doel het herstel van een levensvatbare kern van beren in de Centrale Alpen door het uitzetten van enkele beren afkomstig uit Slovenië. 

In 1999 ging het project van start met het uitzetten van de eerste twee exemplaren: Masun en Kirka. Tussen 2000 en 2002 werden nog eens acht beren uitgezet, waardoor het totaal op 10 kwam. Dankzij het project, dat in 2004 werd afgerond, is het aantal beren in Trentino nu meer dan 100. 

De aanwezigheid van de beer roept verschillende vragen op over hoe je je moet gedragen wanneer je deze grote zoolganger tegenkomt. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. FAQs

Beren komen bijna uitsluitend voor in het westelijke deel van Trentino. Beren zijn schuwe dieren, dus het is uiterst zeldzaam om er een tegen te komen.

Alle gedragingen die je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven, worden weergegeven op de borden langs de paden in gebieden waar veel beren komen en op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento http://grandicarnivori.provincia.tn.it

Beren zijn schuwe dieren, dus het is moeilijk om er een tegen te komen. Als beren mensen tegenkomen, gaan ze er in de meeste gevallen snel vandoor. De exemplaren vertonen over het algemeen een grote onverschilligheid jegens de mens. 

Als je ze tegenkomt, vlucht dan niet maar loop in een normaal tempo weg. 

Je moet er wel rekening mee houden dat beren potentieel gevaarlijke wilde dieren zijn en als zodanig behandeld moeten worden, dus het is essentieel om altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen, die door experts worden voorgesteld. 

Alle gedragingen die je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven, worden weergegeven op de borden langs de paden in gebieden waar veel beren komen en op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento http://grandicarnivori.provincia.tn.it

De beste preventiestrategie die door experts wordt voorgesteld, is om je vroegtijdig te laten opmerken, bijvoorbeeld door hard te praten of andere geluiden te maken die de beer op je aanwezigheid attenderen. Voor de wilde dieren, waaronder de beer, vertegenwoordigt de aanwezigheid van meer dan één persoon een reden om weg te lopen. 

Verder is de beer het meest actief tijdens de vroege uren van zonsopgang en zonsondergang. 

Kom nooit in de buurt van een beer en zijn jongen, zelfs niet om ze van dichtbij te observeren of een foto te maken. De vrouwelijke beer kan deze houding als agressief ervaren (zie punt 8). 

Laat ook nooit voedsel of organisch afval achter, want dit kan niet alleen beren aantrekken, maar alle wilde dieren in het algemeen. Dit is bovendien een goede regel van respect voor de omgeving. 

 

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Als je een hond bij je hebt, is het essentieel om hem aan de lijn te houden om te voorkomen dat hij in de buurt komt van een beer en hem stoort of aanvalt, maar ook om te voorkomen dat hij de beer naar je toe leidt als hij terugkomt voor bescherming.  

 

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Als je een beer ziet, kom dan niet dichterbij en blijf er niet bij in de buurt, zelfs niet om hem te observeren of te fotograferen. Keer langzaam en geruisloos terug op je schreden. Niet rennen. Als de beer je heeft gezien, zal hij waarschijnlijk vanzelf weglopen. Wacht tot hij weg is voordat je verder gaat en volg hem niet, zelfs niet als je in een auto zit. Als de beer je volgt, ga dan langzaam achteruit zonder je rug naar hem toe te keren. Praat op vastberaden toon. 

Als de beer zich in de buurt van menselijke activiteiten bevindt, meld zijn aanwezigheid dan aan de relevante autoriteiten zoals aangegeven in punt 6. 

W

e nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

Als je de aanwezigheid van een beer waarneemt in de bebouwde kom of in de buurt van menselijke activiteiten of in noodgevallen, bel dan 112. 

 

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

In het geval van een ontmoeting van dichtbij raden de experts je aan om kalm te blijven en niet weg te rennen of opgewonden te bewegen. Het is belangrijk om je langzaam terug te trekken. Als de beer op zijn achterpoten gaat staan, betekent dit dat hij je wil identificeren om de situatie te beoordelen. Blijf in dit geval stilstaan en laat je stem horen op een rustige toon, zonder te schreeuwen. 

Als de beer tekenen van agressie vertoont, door geluiden te maken, te blazen of op de grond te stampen, ga dan langzaam weg zonder het dier uit het oog te verliezen. Niet rennen. Als de beer agressief op je af komt rennen, blijf dan stil staan. Niet schreeuwen. 

In het onwaarschijnlijke geval van fysiek contact waardoor je op de grond valt, blijf dan met je gezicht naar beneden op de grond liggen en bedek je achterhoofd met je handen. Reageer niet. Als je een rugzak draagt, doe hem dan niet af: hij kan nuttig zijn om jezelf te beschermen. Controleer voordat je opstaat of het dier weg is. 

Meld het incident zo snel mogelijk aan de relevante autoriteiten. 

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

 

Het vrouwtje met haar welpen - vooral in het geval van een verrassingsontmoeting van dichtbij - kan de persoon die heel dichtbij is als een bedreiging voor haar welpen beschouwen. 

Om dit te voorkomen/beperken, raden we je aan het advies in punt 7 over te nemen. 

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it

De gevaarlijkheid van de beer kan zich in bepaalde omstandigheden manifesteren. Naast het hierboven genoemde geval van het vrouwtje met jongen, kunnen gewonde beren, beren die verrast worden bij kadavers of andere voedselbronnen, beren die plotseling verrast worden, beren die in hun hol verstoord worden en in het algemeen beren die veel vertrouwen hebben in mensen gevaarlijk zijn. 

https://grandicarnivori.provincia.tn.it/L-orso/Pericolosita/Se-incontro-un-orso/Quando-l-orso-puo-essere-pericoloso 

 

 We nodigen je uit om meer te weten te komen over het gedrag dat je moet aannemen om op een rustige manier de bossen en bergen van ons grondgebied te beleven op de website gewijd aan de grote carnivoren van de autonome provincie Trento: https://grandicarnivori.provincia.tn.it