Skrze kaňony, jeskyně a doly

Ta nejlepší dobrodružství s přilbou a pláštěnkou

Potřebujete přilbu a pláštěnku a pak se můžete pustit do samého srdce Země. Sestoupíte dolů do jejích útrob, projdete jeskyněmi, tunely, sejdete po schodech a najdete skrytý poklad tam, kde se kdysi těžily vzácné nerosty. Jako Indiana Jones, a pak zase nahoru a náhle narazíte na vířící vody a gigantické vodopády, které prorážejí údolím, rozdávají energické spršky vody a vytvářejí duhové hry světla. Při průchodu kaňonem věnujte pozornost fosiliím a krápníkům, rozsviťte si baterku, se skloněnou hlavou uhněte skalnímu výčnělku a živí a zdraví zase vyjděte ven z tohoto dobrodružství v samém středu světa.

#1

Rokle Orrido di Ponte Alto

Rokle Ponte Alto je kaňon vyhlodaný bouřlivými vodami říčky Fersina v průběhu tisíců let. Dva průchody vedou k úchvatným vodopádům vyšším než 40 metrů, které se prodírají červenými skalami a vytvářejí neuvěřitelné hry světla.

#2

Kaňon Rio Sass

Hluboká a velkolepá rokle, rozdělující horní část údolí Val di Non na dvě, průchodná díky lávkám a schůdkům. Objevíte v ní divokou vodu, vodopády a „hrnce obrů”, fosilie, stalaktity a stalagmity. Návštěva kaňonu se stane nezapomenutelným zážitkem.

#3

Jeskyně Grotta di Castello Tesino

Dobrodružná výprava do nitra hory za objevením tajemných podzemních jezer a krápníků, utvářených vodou v průběhu času. Jeskyně Castello Tesino zůstává jedinečným místem, kde jsou zachovány vzácné stopy medvěda jeskynního - Ursus spelaeus.

Published on 23/03/2023