For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Galeria Malarstwa Wspaniałej Wspólnoty Fiemme

Podróż w czasie do najstarszej instytucji w regionie Trentino, do pierwszych jej statutów, dokumentów i dawnych narzędzi.

Galeria Malarstwa Wspaniałej Wspólnoty Fiemme
Cavalese - Zabytkowym centrum
Galeria Malarstwa Wspaniałej Wspólnoty Fiemme

Obok najważniejszych dokumentów, oryginałów i dawnych kopii pierwszych statutów i regulaminów obowiązujących na obszarze doliny Fiemme, zostały tu weksponowane dokumenty o mniejszym znaczeniu historycznym, a także eksponaty z życia codziennego i dawne narzędzia. W ten sposób rozpoczyna się podróż po Muzeum Wspaniałej Wspólnoty Fiemme, w którym podziwiać można również liczne obrazy najprawdopodobniej jedynej szkoły malarstwa w Trentino, tzw. szkoły z Fiemme. W muzeum w Cavalese przechowywany jest także pergamin znany jako Privilegio Enriciano, w którym książę biskup Henryk III potwierdził prawa i autonomię przysługującą Wspólnocie. Na ozdobionej freskami fasadzie widoczny jest doskonale herb Wspólnoty przedstawiający sześć białych pasów, nad którymi góruje krzyż. Herb został nadany Wspólnocie w 1588 roku przez biskupa Lodovica Medruzzo. Muzeum, znajdujące się na drugim piętrze historycznego pałacu Magnifica Comunità di Fiemme, zajmuje komnaty, zamieszkiwane niegdyś przez biskupów, ozdobione cennymi frezami, freskami i drewnianymi sufitam. Kolekcja obrazów i malowideł opowiada historię tej instytucji o prawie tysiącletniej tradycji, bo zawiązanej w roku 1111 celem ochrony i wspierania mieszkańców doliny Fiemme, jej dorobku kulturalnego, a także środowiska naturalnego. Magnifica Comunità di Fiemme, strażniczka dawnych praw i tradycji, również w dzisiejszych czasach zarządza roztropnie wspólnym majątkiem położonym na jej terytorium: górami, pastwiskami i lasami, planuje wycinki lasów i ewentualne nasadzenia, a także dba o stan leśnych dróg.