Casa Parku - Niedźwiedź pan lasu

Dom niedźwiedzia w Parku Przyrody Adamello Brenta w Spormaggiore pozwoli lepiej poznać alpejskiego niedźwiedzia brunatnego.

Casa Parku - Niedźwiedź pan lasu

Ośrodek zwiedzających w Spormaggiore jest dzisiaj jednym z "tematycznych domów" Parku, dom niedźwiedzia, pana lasów, jest nowoczesnym muzeum poświęconym niedźwiedziowi brunatnemu żyjącemu w Alpach, będącemu symbolem Parku Przyrody Adamello Brenta. Podróż zmysłami przygotowano w zabytkowym budynku Corte Franca, pałacu wzniesionym w 1300r. przez Hrabiów Alt Spaur, leżącym nieopodal głównego kościoła miejscowości. Ośrodek stanowi nierozerwalną część przedsięwzięć realizowanych przez Park w ramach ochrony tego gatunku w Alpach i ma za zadanie propagowanie wiedzy na temat historii i charakterystyki tego zwierzęcia.
Na parterze znajduje się sala multimedialna i sala wielofunkcyjna, w której organizowane są wystawy, a także sklepik z pamiątkami i publikacjami na temat Parku. Na pierwszym piętrze obejrzeć można ekspozycję poświęconą Parkowi, z interesującym, ruchomym modelem przedstawiającym cały rejon i ilustrującym jego cechy charakterystyczne. Drugie piętro poświęcono w całości niedźwiedziowi: materiały multimedialne w realnych wymiarach podzielone są na sześć tematycznych sal, w których zwiedzający mogą poznać bawiąc się biologię tego stopochodnego gatunku i kontrowersyjną relację człowiek-zwierzę. Osobne miejsce poświęcono obecności niedźwiedzia w mitach, bajkach, kinie reklamie i fantazjach. Trzecie piętro zostało zadedykowane projektowi wprowadzenia Life Ursus. Cały ośrodek jest bogato wyposażony w gry, filmy i makiety.