Zielone hotele w Trentino

Dbaj o środowisko nawet w czasie wakacji

Dobrze jest pielęgnować dobre nawyki także w czasie wakacji: świadome zachowanie przejawiające się w ochronie środowiska i nowych wyborach żywieniowych, w mobilności i w korzystaniu ze źródeł energii.

Z tego względu w Trentino nasze hotele green mają dla nas bardzo duże znaczenie. Są to obiekty, które w oparciu o certyfikowane kryteria uznano za miejsce dążące do ograniczania swojego wpływu na środowisko. Hotele green doskonale integrują się z naturą i miło zaskoczą cię, a może nawet zasugerują nowe wyobrażenie o zrównoważonym stylu życia.

Zielone noclegi, czyli nasze zrównoważone propozycje

Zrównoważony rozwój, środowisko, relaks

Celem naszych zielonych hoteli jest oferowanie ekologicznych urlopów, wyrażających się w zwiększonym komforcie dla twojej wewnętrznej równowagi psychiczno-fizycznej. Oznacza to, że dokonując wyboru surowców stawia się tu na takie materiały, jak kamień, szkło i drewno z certyfikowanym pochodzeniem, bez obróbki klejami czy substancjami chemicznymi, a proces ich wykończenia cechował się niskim oddziaływaniem na środowisko, z odzyskiem ciepła lub wód opadowych.

Wyposażenie wnętrz pochodzi od lokalnych rzemieślników, a żywność jest pozyskiwana ze źródeł zero km oraz spójnie z daną porą roku, aby nie emitować CO2 ani na etapie transportu, ani w fazie przechowywania w chłodniach. Używa się wyłącznie biodegradowalnych opakowań i środków czystości.

Dodatkowo obiekty te inwestują w niskie skażenie akustyczne, w mobilność elektryczną oraz oferują pakiet zielonych atrakcji na łonie natury. Trzeba również wspomnieć o relacjach ze współpracownikami i producentami, prowadzących do etycznych zakupów i wspólnego dobra, pojmowanego jako krajobraz i terytorium, w którym żyjemy i w którym chcą żyć inni.

 Valle di Fassa - Sen Jan - Val San Nicolò - Baita | © Daniele Lira

Certyfikowana gwarancja

Zielone hotele Trentino posiadają również europejski certyfikat zrównoważonej turystyki. Ecolabel to znak o istotnym znaczeniu dla obiektów noclegowych, ale także dla nas wszystkich - turystów z całego świata, zachęcający do wyrażania szacunku i wdrażania dobrych praktyk w odniesieniu do środowiska. Znak ten pełni więc funkcję gwarancji, ale również edukuje.

Ważnym celem, osiągniętym przez Europę w 2003 roku było monitorowanie na różnych poziomach przestrzegania określonych kryteriów: ograniczenia zużycia wody i wytwarzania odpadów, powszechniejszego stosowania źródeł odnawialnych i substancji nieszkodliwych dla planety, promowania komunikacji środowiskowej.

Każde małe działanie przyczynia się do dużej zmiany...

... a wiele połączonych działań może zmienić wybór celu podróży. Punktem wyjściowym jest niezmiennie miłość i szacunek dla planety i dla zamieszkujących ją ludzi, przekształcająca się następnie w miłość i szacunek dla własnego obszaru, czyli dla ludzi z własnego otoczenia, a tym samym dla siebie samego i dla gości.

Być może tak samo było i w twoim przypadku, krok za krokiem: wybierasz świadomie materiały, z których powstał twój dom lub żywność, którą się żywisz, albo źródła energii elektrycznej, z której korzystasz. A może początkiem jest uśmiech, którym obdarowujesz od rana.

Uprawiasz zrównoważoną turystykę?

Uprawiasz zrównoważoną turystykę?

Wybierz swój hotel
Published on 06/06/2023