For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

OBJEVTE PĚT TRENTINSKÝCH VESNIČEK

Na seznamu „nejkrásnějších vesnic Itálie“ (“Borghi più belli d’Italia”) je zapsáno pět lokalit: pět různých výletů za poznáním tradic, starobylých kamenů, venkovské architektury, církevních i světských památek

V údolích Trentina se snoubí příroda s historií a chcete-li zakusit místní tradiční hodnoty, nejlepší je vydat se objevovat starobylé vesnice, které vykukují mezi lesy a údolími jako spontánní květiny: krásné a trochu skryté. Na odlehlých místech mezi horami najdete malé historické vesnice Trentina s nezaměnitelnými příběhy, starými stavebními kameny, starobylými stodolami a dědictvím tradic.

Na úpatí Pale di San Martino se nachází vesnice Mezzano s uměleckou dřevěnou architekturou a úžasnými výhledy na Dolomity. Dnes je tato ves jakousi studnicí alpského života a nevyčerpatelným zdrojem nápadů, které se návštěvníkovi nabízejí jako v živoucím muzeu pod širým nebem v každém skrytém koutě, v uličkách, na náměstích, ve stínu balkonů. Vskutku unikátní muzeum, které si prohlédnete při procházkách po různých tematických okruzích a které zve návštěvníka, aby ve vesnici hledal „Rozptýlené znaky venkova“: vodu s charakteristickými kašnami, venkovní prádelny (tzv. lavatoi) a krytou prádelnu (tzv. lisiera), asi 250 zahrádek, venkovskou architekturu a seníky, malby na zdech domů se starobylými nápisy a především proslavené stohování dřeva, které se tady stalo uměním: „Cataste & Canzei“ je název stezky, na které vás na každém rohu čeká překvapení a která je výstavou nejcharakterističtějších koutů vesnice.

V Mezzanu vše začíná i končí v přírodě. To platí i pro četné značené stezky pro pěší i pro horská kola, které vycházejí z obce a díky kterým objevíte dosud nedotčenou krajinu přírodního parku Paneveggio - Pale di San Martino. Typickým produktem oblasti Primiero je „botiro“, máslo přirozeně vysrážené ze syrové smetany vyráběné na salaších z mléka vyprodukovaného na horských pastvinách během letních měsíců.

Na úpatí Brentských Dolomit a kousek od jezera Molveno se nachází San Lorenzo - Dorsino. Tato rolnická vesnice vznikla sloučením sedmi osad (tzv. „Ville“). V každé z nich můžete dodnes nalézt vzácné vesnické stavby charakterizované jedinečnými architektonickými prvky jako jsou „pont“, neboli příjezdové rampy pro přístup k seníkům, sušárny a seníky v horní části obytných domů. Jiný možný itinerář spojuje církevní a světské památky, vede mezi svatyněmi, malými kostelíky a kaplemi a odkrývá četné votivní symboly.

Těsně za obcí začínají stezky přírodního parku Adamello-Brenta. Nejtypičtějším produktem je Ciuìga, uzenina získaná smícháním vybraného vepřového masa s vařenou řepou.

Několik kilometrů od Terme di Comano dominuje náhorní plošině Bleggio vesnice Rango. V jejím srdci si můžete prohlédnout podloubí, sklípky, průjezdy, kašny a kamenné ploty, dlážděné ulice a starobylé domy, které jsou svědky někdejšího venkovského života v Trentinu. První impozantní obytnou strukturou, na kterou padne váš zrak při příjezdu do Ranga, je „el portech de la Flor“. Představuje nejstarší a nemohutnější statek vesnice, který inspiroval všechny další stavby, jež v průběhu času v Rangu vyrostly. Krátkou procházkou dojdete do nedaleké vísky Balbido, která je jednou z tzv. „malovaných vesnic“ Trentina. Na fasádách mnoha domů tady najdete veliké nástěnné malby, které jsou dílem italských i mezinárodních umělců inspirovaných selským světem. Typickým produktem této oblasti jsou vlašské ořechy z Bleggia (Noci del Bleggio), které se dodnes sklízejí ručně ve druhé polovině září, umyjí se a nechávají se přirozeně sušit na roštech ve větraných podkrovích domů.

V Canale di Tenno se můžete projít po dlážděných uličkách mezi domy, kamennými oblouky, podloubími a mohutnými zdmi, a to jen pár kilometrů od Gardského jezera. Obec je charakteristickou venkovskou aglomerací bohatou na historii. Spleť dlážděných uliček a podloubí, do nichž shlížejí charakteristické oblouky starých kamenných domů spojující domy mezi sebou, dokládají staletí rolnické minulosti. Dnes v těchto prostorách najdete řemeslnné dílny a typické lokály. Jednou z dominant Borgo di Canale, dobře známou i v zahraničí, je Dům umělců „Giacomo Vittone“, ve kterém se od března do prosince konají výstavy a umělecké akce. V srpnu ožívá vesnice díky akci „Rustico Medioevo“ (Rustikální středověk), každoročnímu dostaveníčku, které od roku 1986 spojuje umění, pouliční představení, koncerty a staré tance s kulinářskou tradicí. Nedaleko Borgo di Canale najdeme skutečný klenot této oblasti – jezero Lago di Tenno známé pro barvy svých vod, které jdou od tyrkysově modré po smaragdově zelenou a mění se podle ročního období, podle výšky vodní hladiny a povětrnostních podmínek. Typickým produktem oblasti kolem jezera Tenno je „carne salada“ (nasolené maso).

Bondone poblíž jezera Idro je z časového hlediska poslední z vesnic Trentina, která se dostala na seznam „nejkrásnějších vesnic Itálie“. Jedná se o nejjižněji položenou obec údolí Valle del Chiese na hranici s Lombardií. Tato vesnice historicky vznikla jako osada uhlířů. Kráčet dnes úzkými nebo spíše uzoučkými středověkými dlážděnými uličkami, procházet pod oblouky, stoupat ulicemi, které se proměňují ve strmé schody mezi domy, dotýkat se kamenných zdí pokrytých mechem znamená vrátit se v čase do doby, kdy obyvatelé Bondone - uhlíři a jejich rodiny - obývali vesnici pouze čtyři měsíce v roce a na začátku jara se přesouvali do sousedních údolí, kde vyráběli dřevěné uhlí. Až do pozdního podzimu bývala tedy vesnice vylidněná a ponořená do ticha. Vedle kostela Narození Páně se po vesnici vynořují četné fresky věnované Panně Marii, které jsou připomínkou dávných projevů víry. O kousek dál vás svou polohou na vrcholu skalnatého výběžku nad jezerem Idro okouzlí Castel San Giovanni, starobylá pevnost hrabat z Lodronu pocházející z XII. století. Typickým produktem údolí Valle del Chiese je žlutá kukuřičná mouka z oblasti Storo.