For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

MEDIÁLNÍ PODPORA A ASISTENCE

Oddělení mediální komunikace a PR společnosti Trentino Marketing má za úkol podporovat offline i online vnitrostátní a mezinárodní mediální zájem o Trentino, a to prostřednictvím řady aktivit, které zahrnují podporu, plánování a organizování press tripů (jak individuálních, tak skupinových), rychlé zodpovídání specifických dotazů, poskytování reklamních materiálů, nabídek, kontaktů a fotografií.


PRESS TRIPY:

Společnost Trentino Marketing ráda uvítá a podpoří novináře, kteří mají v úmyslu propagovat Trentino, jakožto turistickou destinaci. Společně s provinčními cestovními a turistickými agenturami a místními partnery společnost organizuje individuální nebo skupinové press tripy, po prověření odpovídajících žádosti. Jednotlivé press tripy jsou přizpůsobeny konkrétním požadavkům, se snahou vyzdvihnout charakteristiky a zajímavosti Trentina.


Podmínky účasti

Press tripy jsou určeny pro místní i mezinárodní novináře, pracující pro tisk, rozhlas nebo televizi. Za normálních okolností je podmínkou účasti úřední pověření podepsané určitou redakcí. Článek nebo televizní program musí být publikován nebo odvysílán nejpozději do 12 měsíců po konání press tripu.

Připomínáme, že společnost Trentino Marketing může podporovat pouze média, která pokrývají hlavní trhy, na které se společnost zaměřuje.

Podmínky a průběh

Press tripy pořádané společností Trentino Marketing předpokládají maximálně 4 dny aktivit a 3 noci. Ubytování, stravu a plánované aktivity (uvedené v jednotlivých programech) hradí naše společnost.
Co se týče dopravy, společnost Trentino Marketing hradí letenku (většinou za využití letů nízkonákladových leteckých společností) nebo vlakovou jízdenku na cestu do Trentina a zpět, dopravu z letiště a na letiště (pokud možno pronajatým vozidlem nebo veřejnou dopravou) a dopravu na území provincie.

Společnost Trentino Marketing odmítá odpovědnost za případná zpoždění či zrušení zpátečních letů; novinář se v tomto případě musí obrátit přímo na leteckou společnost a uhradit případné dodatečné výdaje. V případě individuálních press tripů bude mít účastník k dispozici pronajaté vozidlo (výdaje za palivo, dálniční poplatky či jiné výdaje nejsou hrazeny).

Společnost Trentino Marketing nehradí výdaje za případný doprovod či další členy rodiny.

Pro umožnění posouzení jednotlivých žádosti a zaručení klidného průběhu press tripu nás prosím kontaktujte nejméně dva týdny před předpokládaným příjezdem do Trentina.

Osobní údaje budou zpracovány v souladu s následujícím poučením.

 

Pojištění účastníků

Outdoorové aktivity vyžadují odpovídající schopnosti a zkušenosti, přiměřené typu vykonávaných aktivit. Každý účastník si musí zajistit vhodné pojištění pro případ úrazu či způsobení škody na zdraví osob či na věcech, platné po celou dobu trvání press tripu.

Každý účastník nese výlučnou odpovědnost za dopravu na jednotlivé destinace, které jsou předmětem press tripů, je povinen zajistit si vhodné pojištění pro případ způsobení škody na zdraví osob či na věcech a pojištění proti krádeži.


Doporučené oděvy

Pokud press trip zahrnuje outdoorové aktivity, vhodné oděvy jsou podmínkou účasti na těchto aktivitách. Dále jsou uvedena doporučení, co se týče oděvů „nezbytných“ pro účast na press tripech v Trentinu:

  • V zimních měsících: teplé a pohodlné oděvy, obuv vhodná pro plánované aktivity. Za normálních okolností půjčujeme veškeré lyžařské vybavení a vybavení pro provozování dalších zimních sportů.
  • Horské túry: trekkingová obuv, větrovka pro případ špatného počasí nebo větru.

A po návštěvě Trentina prosím…

  • Vložte do článku nebo programu odkaz na oficiální webové stránky Trentina: www.visittrentino.info a na webové stránky provinčních cestovních a turistických agentur a místních partnerů press tripů
  • A pokud jste aktivní na sociálních sítích, sdílejte články za použití hashtagů #visittrentino, #trentinowow nebo na twitteru uvádějte @visittrentino
  • Ihned po publikaci nám prosím zašlete kopii článku