For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Návštěvnické centrum - S. Martino di Castrozza

Geologie a vysokohorský život: návštěvnické centrum věnované vztahu přírody a podnebí, paleontologii a živočichům.

Návštěvnické centrum - S. Martino di Castrozza

Toto malé, ale velmi zajímavé návštěvnické centrum Přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino, situované v S. Martino di Castrozza, je věnováno vysokohorskému životnímu prostředí, geologii Dolomit, jež je bez pochyb nejsilnější stránkou. Dále také orlům, kteří se vyskytují v Pale di San Martino a v Lagorai. Zajímavé je i prohloubení přírodních aspektů spojených s podnebím, geologií, paleontologií, živočichy a vysokohorským životním prostředím tohoto chráněného území.
Prohlídka pokračuje i ve vnějších prostorách: v malém rybníku žije mnoho vodních živočichů typických pro oblast parku, které si můžete prohlédnout z podzemní místnosti umožňující pohled pod hladinu rybníka, systémy pro měření teploty umožňují seznámit se s přírodními aspekty spojenými s podnebím, studovat teploty skal dle svého vystavení slunci a vliv stromového porostu na teplotu. Skalka obohacuje a uzavírá prohlídku tohoto návštěvnického centra.