Návštěvnické centrum - S. Martino di Castrozza

Geologie a vysokohorský život: návštěvnické centrum věnované vztahu přírody a podnebí, paleontologii a živočichům.

Návštěvnické centrum - S. Martino di Castrozza

Toto malé, ale velmi zajímavé návštěvnické centrum Přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino, situované v S. Martino di Castrozza, je věnováno vysokohorskému životnímu prostředí, geologii Dolomit, jež je bez pochyb nejsilnější stránkou. Dále také orlům, kteří se vyskytují v Pale di San Martino a v Lagorai. Zajímavé je i prohloubení přírodních aspektů spojených s podnebím, geologií, paleontologií, živočichy a vysokohorským životním prostředím tohoto chráněného území.
Prohlídka pokračuje i ve vnějších prostorách: v malém rybníku žije mnoho vodních živočichů typických pro oblast parku, které si můžete prohlédnout z podzemní místnosti umožňující pohled pod hladinu rybníka, systémy pro měření teploty umožňují seznámit se s přírodními aspekty spojenými s podnebím, studovat teploty skal dle svého vystavení slunci a vliv stromového porostu na teplotu. Skalka obohacuje a uzavírá prohlídku tohoto návštěvnického centra.