Hora Baldo

Masiv Baldo se rozkládá na území, které se táhne z Trentina až do kraje Veronese.

Hora Baldo
Hora Baldo
Vallagarina - Monte Baldo

Hora Baldo je izolovaný masiv obdélníkového tvaru ležící na západním konci pásma Prealpi Venete, který se táhne z Trentina až do Veronese, téměř 40 km podél Jezera Garda. Dělí se na dvě části, horu Baldo, která pokrývá území od S. Vigilio do Bocca Navene a na horu Monte Altissimo di Nago, pokrývající území od Bocca Navene až k horskému sedlu Loppio. Jméno Baldo pravděpodobně pochází z langobardského Wald - les.
Celková plocha hory Baldo pokrývá přibližně 320 km2. Na východní části se masiv vyznačuje zvlněnou planinou, která zahrnuje údolí Valli di Spiazzi a Ferrara di Monte Baldo a boční údolí hory Altissimo: náhorní planina se táhne až do oblasti Vallagarina, kde klesá neuvěřitelně strmými svahy. Západní svah se prudce svažuje směrem k jezeru Garda, přerušován pouze několika úzkými planinami Prada, S. Zeno a Albisano. Z geologického hlediska je hora Baldo složena z převážně vápencových hornin a dolomitu. Krasové úkazy a vodní eroze jsou v této oblasti velmi rozšířené.
Území hory Baldo je bohaté na turistické trasy a stezky pro horská kola, z nichž je nádherný výhled na jezero Garda. Hora Baldo se mimoto vyznačuje neuvěřitelným rostlinným bohatstvím a několika rostlinnými a živočišnými endemismy, které tuto oblast učinily přitažlivou pro přírodovědce.