For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Dům parku Villa Welsperg

Villa Welsperg je tematickým výletem do přírodního parku Panaveggio-Pale di San Martino.

Dům parku Villa Welsperg
Dům parku Villa Welsperg
Dům parku Villa Welsperg

Villa Welsperg, prodaná v roce 1989 hrabětem Giorgio Thun Welspergem autonomnímu kraji Trento, leží v ústí údolí Val Canali, mezi Primiero a Tonadico. Uvnitř se nachází moderní a členité návštěvnické centrum, jehož hlavním tématem je horské vodní prostředí a jeho symbolický živočich - rak, ještě před několika lety velmi rozšířený avšak dnes již vzácný. Kromě velké makety přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino se v centru nachází promítací sál, historický sál věnovaný dynastii Welsperg, akvaristický sál a přírodní sbírky. Dále můžete navštívit vzdělávací aulu vybavenou laboratoří a knihovnu s mnoha publikacemi a časopisy.
Součástí komplexu je vila samotná, kostelík a seník, ležící uprostřed nádherné zahrady. Čtyři výstavní sály, v nichž se odehrává cesta za poznáváním parku. V prvním sále hvězdnatá obloha vyvolává představu nekonečnosti vesmíru: zde si můžete přiblížit nejbližší hvězdy, naší galaxii, naší planetu, kontinent, stát, kraj, hory, park anebo i listy, houby, hmyz a podobně. Ve druhém sále se nachází velká maketa parku a třetí sál je věnován vodě. Čtvrtý a poslední sál je věnován celkem nedávné historii údolí Val Canali, která je spojena s osudem hraběcí rodiny z Monguelfo, Welsperg.