Dům parku Villa Welsperg

Villa Welsperg je tematickým výletem do přírodního parku Panaveggio-Pale di San Martino.

Dům parku Villa Welsperg
Dům parku Villa Welsperg
Dům parku Villa Welsperg

Villa Welsperg, prodaná v roce 1989 hrabětem Giorgio Thun Welspergem autonomnímu kraji Trento, leží v ústí údolí Val Canali, mezi Primiero a Tonadico. Uvnitř se nachází moderní a členité návštěvnické centrum, jehož hlavním tématem je horské vodní prostředí a jeho symbolický živočich - rak, ještě před několika lety velmi rozšířený avšak dnes již vzácný. Kromě velké makety přírodního parku Paneveggio-Pale di San Martino se v centru nachází promítací sál, historický sál věnovaný dynastii Welsperg, akvaristický sál a přírodní sbírky. Dále můžete navštívit vzdělávací aulu vybavenou laboratoří a knihovnu s mnoha publikacemi a časopisy.
Součástí komplexu je vila samotná, kostelík a seník, ležící uprostřed nádherné zahrady. Čtyři výstavní sály, v nichž se odehrává cesta za poznáváním parku. V prvním sále hvězdnatá obloha vyvolává představu nekonečnosti vesmíru: zde si můžete přiblížit nejbližší hvězdy, naší galaxii, naší planetu, kontinent, stát, kraj, hory, park anebo i listy, houby, hmyz a podobně. Ve druhém sále se nachází velká maketa parku a třetí sál je věnován vodě. Čtvrtý a poslední sál je věnován celkem nedávné historii údolí Val Canali, která je spojena s osudem hraběcí rodiny z Monguelfo, Welsperg.