Adamello-Presanella

Horský průsmyk Passo Presena, ležící na jih od Passo del Tonale, na pomezí horské skupiny Presanella a Adamello

Adamello-Presanella
Adamello-Presanella

Na severu je ohraničen údolím Val di Sole, v úseku Passo del Tonale - Dimaro. Z této obce je východní hranice vyznačena cestou, která stoupá údolím Val Meledrio až k průsmyku Passo Carlo Magno odkud klesá do Carisolo, kde začíná údolí Val Rendena. Odtud směrem na západ vede severní svah, z údolí Val di Genova až na rifugio Bedole, odkud stezky stoupají na Rifugio Mandron a na průsmyk Passo Presena, kde v krajině charakterizované vysokými horami končí toto horské pásmo svým nejvyšším vrcholem. Západní hranice vede z Passo Tonale na rifugio Mandron a zahrnuje Passo Paradiso a Presena. Horskému pásmu dominuje vrchol Presanella, 3 556 m.n.m se stejnojmenným ledovcem. Geologický podklad tvoří hlubinné sopečné horniny (diorit křemenný, neboli tonalit).