Informace o bezpečné dovolené v Trentinu

Zde najdete odpovědi na hlavní otázky na toto téma

  • Můžu si na letošní léto objednat dovolenou v Trentinu?
  • Jsou otevřeny bary a restaurace?
  • Jsou povoleny pohybové a sportovní aktivity?
  • Veřejná doprava normálně funguje?

TRENTINSKÝ KLENOT JMÉNEM BIODIVERZITA

Díky třem přírodním parkům a rozsáhlé síti velkých i malých chráněných území je dnes 30% oblasti předmětem ochrany životního prostředí. Přírodu nejlépe poznáte zblízka, tak vyražte na průzkum této jedinečné krajiny (vždy s ohledem na okolní prostředí) a jistě shledáte místní horskou faunu a flóru mimořádně bohatou

Ochrana krajiny a přírodních zdrojů je v Trentinu hluboce zakořeněná. Za “společné dědictví” byly již ve středověku považovány lesy a pastviny, jak se můžete dočíst ve stanovách staletých institucí jako jsou Regole, Consortèle či Magnifiche Comunità, které se i dnes věnují hospodaření s přírodními zdroji.

Před padesáti lety, v roce 1967, se autonomní provincie Trento vybavila územním plánem Piano Urbanistico Provinciale, prvním nástrojem územního plánování zkoncipovaným v Itálii pro tak rozsáhlou oblast. V mnoha ohledech tento plán předjímal žádosti, které se v italské společnosti, toho času v plném ekonomického rozmachu, pomalu začínaly prosazovat. Mezi ně patřilo i výrazné zaměření pozornosti na životní prostředí – plán vymezil dva přírodní parky v provincii, které mohou být proto považovány za první regionální/provinční parky na území Itálie a řadí se hned vedle již existujícího národního parku Parco nazionale dello Stelvio.

Přírodní park Parco Naturale Adamello Brenta je největší chráněnou oblastí v Trentinu a jednou z nejrozsáhlejších v Alpách. Je domovem srnců, kamzíků, kozorožců, jelenů a alpských medvědů hnědých, jejichž výskyt se podařilo obnovit díky vyjímečnému projektu evropského rozsahu. Vody parku hostí vzácné siveny, zatímco po obloze krouží orli skalní – pokud budete mít opravdu štěstí, spatříte i velmi vzácného orlosupa bradatého. Z oblasti parku vyčnívají dvě geologicky a morfologicky odlišná pohoří – Adamello-Presanella, vyznačující se rozsáhlým zledovatělým povrchem, a Brentské Dolomity, řazené mezi světové přírodní dědictví UNESCO. Obě pohoří disponují velkou biodiverzitou, o čemž se můžete přesvědčit i během té nejjednodušší možné exkurze a objevit tak jedinečnost místního prostředí a skutečně výjimečnou krajinu. Mnohá ubytovací zařízení spolu se zemědělsko-potravinářskými společnostmi a školami podporují ekologický projekt “Qualità Parco” a přislíbila pomoc s propagací “slow” aktivit a postupů udržitelného hospodaření. Některé z hotelů, garni hotelů a kempů, které projekt podporují, získaly ekocertifikaci inspirovanou Evropskou chartou pro udržitelný cestovní ruch.

Ve východním Trentinu, na rozhraní údolí Fiemme a Primiero, se v srdci přírodního parku Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino nachází velký smrkový les Paneveggio. Právě zde Antonio Stradivari vybíral dřevo na zhotovení svých nenapodobitelných nástrojů, a dokonce i dnes se “znělá” smrková prkna z lesa Paneveggio používají na výrobu těch nejlepších ozvučných desek. Nad "houslovým lesem" se zvedá pohoří Pale di San Martino a porfyrické pásmo hor Lagorai. Horské louky v údolí Val Venegia jsou oblíbeným domovem kolonií svišťů, zatímco údolí Val Canali je středem zájmu projektu na ochranu biologické rozmanitosti a na rozvoj činností, od cestovního ruchu až po zemědělství v horských oblastech, ale vždy zcela šetrných k životnímu prostředí. Národní park Parco Nazionale dello Stelvio v srdci Alp zahrnuje rozlehlou horskou oblast mezi regiony Trentino Alto Adige a Lombardií, včetně celého pohoří Ortles-Cevedale. Území je obzvláště bohaté na ledovce a je zde soustředěno více než 30 vrcholů o výšce nad 3000 m n.m.. Park byl založen v roce 1935 a je jedním z nejstarších italských přírodních parků. Dnes je domovem celé řady divokých zvířat, zejména jelenů, srnců, kamzíků, svišťů, hranostajů a majestátních orlů skalních, kteří se stali symbolem chráněného území.

Trentinský chráněný sektor, který od února 2016 přímo spravuje autonomní provincie Trento, zahrnuje údolí Val di Sole a sousední údolí Pejo a Rabbi, bohatá na termální prameny, která uchovávají obsáhlé architektonické dědictví v podobě statků a horských chat. Chcete-li oblast poznat, můžete se zúčastnit tématických exkurzí a týdenních aktivit, vhodných pro děti i dospělé a nabízených po celý rok, ve společnosti alpských průvodců a pracovníků parků.

Kromě tří "historických" parků vznikl za posledních 30 let skutečný "systém chráněných oblastí v Trentinu" v podobě 75 přírodních rezervací a provinčních biotopů, 222 lokálních vodních rezervoárů, 135 lokalit významných pro místní komunitu (SIC), 19 ptačích rezervací a řady chráněných říčních oblastí, což znamená, že téměř 30% oblasti dnes spadá pod ochranu životního prostředí.

 

Další informace: www.visittrentino.info/en/experience/green-holidays