For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

TRENTINSKÝ KLENOT JMÉNEM BIODIVERZITA

Díky třem přírodním parkům a rozsáhlé síti velkých i malých chráněných území je dnes 30% oblasti předmětem ochrany životního prostředí. Přírodu nejlépe poznáte zblízka, tak vyražte na průzkum této jedinečné krajiny (vždy s ohledem na okolní prostředí) a jistě shledáte místní horskou faunu a flóru mimořádně bohatou

Ochrana krajiny a přírodních zdrojů je v Trentinu hluboce zakořeněná. Za “společné dědictví” byly již ve středověku považovány lesy a pastviny, jak se můžete dočíst ve stanovách staletých institucí jako jsou Regole, Consortèle či Magnifiche Comunità, které se i dnes věnují hospodaření s přírodními zdroji.

Před padesáti lety, v roce 1967, se autonomní provincie Trento vybavila územním plánem Piano Urbanistico Provinciale, prvním nástrojem územního plánování zkoncipovaným v Itálii pro tak rozsáhlou oblast. V mnoha ohledech tento plán předjímal žádosti, které se v italské společnosti, toho času v plném ekonomického rozmachu, pomalu začínaly prosazovat. Mezi ně patřilo i výrazné zaměření pozornosti na životní prostředí – plán vymezil dva přírodní parky v provincii, které mohou být proto považovány za první regionální/provinční parky na území Itálie a řadí se hned vedle již existujícího národního parku Parco nazionale dello Stelvio.

Přírodní park Parco Naturale Adamello Brenta je největší chráněnou oblastí v Trentinu a jednou z nejrozsáhlejších v Alpách. Je domovem srnců, kamzíků, kozorožců, jelenů a alpských medvědů hnědých, jejichž výskyt se podařilo obnovit díky vyjímečnému projektu evropského rozsahu. Vody parku hostí vzácné siveny, zatímco po obloze krouží orli skalní – pokud budete mít opravdu štěstí, spatříte i velmi vzácného orlosupa bradatého. Z oblasti parku vyčnívají dvě geologicky a morfologicky odlišná pohoří – Adamello-Presanella, vyznačující se rozsáhlým zledovatělým povrchem, a Brentské Dolomity, řazené mezi světové přírodní dědictví UNESCO. Obě pohoří disponují velkou biodiverzitou, o čemž se můžete přesvědčit i během té nejjednodušší možné exkurze a objevit tak jedinečnost místního prostředí a skutečně výjimečnou krajinu. Mnohá ubytovací zařízení spolu se zemědělsko-potravinářskými společnostmi a školami podporují ekologický projekt “Qualità Parco” a přislíbila pomoc s propagací “slow” aktivit a postupů udržitelného hospodaření. Některé z hotelů, garni hotelů a kempů, které projekt podporují, získaly ekocertifikaci inspirovanou Evropskou chartou pro udržitelný cestovní ruch.

Ve východním Trentinu, na rozhraní údolí Fiemme a Primiero, se v srdci přírodního parku Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino nachází velký smrkový les Paneveggio. Právě zde Antonio Stradivari vybíral dřevo na zhotovení svých nenapodobitelných nástrojů, a dokonce i dnes se “znělá” smrková prkna z lesa Paneveggio používají na výrobu těch nejlepších ozvučných desek. Nad "houslovým lesem" se zvedá pohoří Pale di San Martino a porfyrické pásmo hor Lagorai. Horské louky v údolí Val Venegia jsou oblíbeným domovem kolonií svišťů, zatímco údolí Val Canali je středem zájmu projektu na ochranu biologické rozmanitosti a na rozvoj činností, od cestovního ruchu až po zemědělství v horských oblastech, ale vždy zcela šetrných k životnímu prostředí. Národní park Parco Nazionale dello Stelvio v srdci Alp zahrnuje rozlehlou horskou oblast mezi regiony Trentino Alto Adige a Lombardií, včetně celého pohoří Ortles-Cevedale. Území je obzvláště bohaté na ledovce a je zde soustředěno více než 30 vrcholů o výšce nad 3000 m n.m.. Park byl založen v roce 1935 a je jedním z nejstarších italských přírodních parků. Dnes je domovem celé řady divokých zvířat, zejména jelenů, srnců, kamzíků, svišťů, hranostajů a majestátních orlů skalních, kteří se stali symbolem chráněného území.

Trentinský chráněný sektor, který od února 2016 přímo spravuje autonomní provincie Trento, zahrnuje údolí Val di Sole a sousední údolí Pejo a Rabbi, bohatá na termální prameny, která uchovávají obsáhlé architektonické dědictví v podobě statků a horských chat. Chcete-li oblast poznat, můžete se zúčastnit tématických exkurzí a týdenních aktivit, vhodných pro děti i dospělé a nabízených po celý rok, ve společnosti alpských průvodců a pracovníků parků.

Kromě tří "historických" parků vznikl za posledních 30 let skutečný "systém chráněných oblastí v Trentinu" v podobě 75 přírodních rezervací a provinčních biotopů, 222 lokálních vodních rezervoárů, 135 lokalit významných pro místní komunitu (SIC), 19 ptačích rezervací a řady chráněných říčních oblastí, což znamená, že téměř 30% oblasti dnes spadá pod ochranu životního prostředí.

 

Další informace: www.visittrentino.info/en/experience/green-holidays