Na skialpy sami nebo s horským vůdcem

Užijte si panenskou krásu člověkem nedotčených částí Dolomit v naprosté svobodě. Se skialpinismem

<script data-cookieconsent="ignore">function isMergeableObject(e){return e&&"object"==typeof e&&"[object RegExp]"!==Object.prototype.toString.call(e)&&"[object Date]"!==Object.prototype.toString.call(e)}function emptyTarget(e){return Array.isArray(e)?[]:{}}function cloneIfNecessary(e,r){return r&&!0===r.clone&&isMergeableObject(e)?deepmerge(emptyTarget(e),e,r):e}function defaultArrayMerge(e,r,t){var a=e.slice();return r.forEach(function(r,c){void 0===a[c]?a[c]=cloneIfNecessary(r,t):isMergeableObject(r)?a[c]=deepmerge(e[c],r,t):-1===e.indexOf(r)&&a.push(cloneIfNecessary(r,t))}),a}function mergeObject(e,r,t){var a={};return isMergeableObject(e)&&Object.keys(e).forEach(function(r){a[r]=cloneIfNecessary(e[r],t)}),Object.keys(r).forEach(function(c){isMergeableObject(r[c])&&e[c]?a[c]=deepmerge(e[c],r[c],t):a[c]=cloneIfNecessary(r[c],t)}),a}function deepmerge(e,r,t){var a=Array.isArray(r),c=(t||{arrayMerge:defaultArrayMerge}).arrayMerge||defaultArrayMerge;return a?Array.isArray(e)?c(e,r,t):cloneIfNecessary(r,t):mergeObject(e,r,t)}deepmerge.all=function(e,r){if(!Array.isArray(e)||e.length<2)throw new Error("first argument should be an array with at least two elements");return e.reduce(function(e,t){return deepmerge(e,t,r)})};</script><script data-cookieconsent="ignore"> var _config = deepmerge( window["_config"] || {}, {"stickyNav":true,"lang":"cs","_reload":{"ajaxInclude":true},"touchNav":true,"weatherChangeConsole":true,"mobileNav":true,"navSearch":true,"searchRequest":true,"standardSearch":true,"search":true,"stickyConsole":true,"isClickable":true,"scrollTo":true,"lightbox":true,"weatherIcons":true,"slideTabs":true,"datepicker":true,"interactiveMapInfobox":true,"setDatepickerDate":true,"googleMapAPIKey":"AIzaSyDOUYZ1qj56Te7FKFA0b2Wq5YDzWMWW3-U","ajaxIncludeConsole":true,"flexviewScriptLoaded":false,"contentSlider":true}); </script>

Vyčistit si hlavu, užít si jedinečné zážitky v těsném kontaktu s přírodou v naprosté svobodě pohybu a zakusit chvílemi i pěkný adrenalin - to umožňuje lyžařská disciplína skialpinismus (někdy zvaný skitouring). Kdo  se chce vydat na skialpy zcela bezpečně a s klidem v duši, může vyrazit v doprovodu zkušeného horského vůdce. 

Skialpinismus umožňuje dosáhnout horských vrcholů na lyžích a pohybovat se tak divokou, člověkem netknutou krajinou, překonávat s pocitem naprosté svobody horské vrcholy, kdy je člověku průvodcem jen posvátné ticho přírody. V Trentinu lze provozovat skialpinismus téměř všude, protože není třeba žádných speciálních areálů. Stačí sníh, trocha fyzické kondice a znalosti pravidel bezpečného pohybu ve volném terénu. Před jakýmkoliv výletem mimo sjezdovky je každopádně nezbytné vybavit se vhodným oblečením i adekvátní výbavou a informovat se dobře o počasí.

Horský vůdce

Pokud se rozhodnete využít služeb horských vůdců, můžete se spolehnout, že váš výlet na skialpech proběhne co možná nejbezpečněji. Oni jsou v horách doma. Kancelář pro veřejnost, kde je tato služba dostupná, se nachází v každém údolí. Horský vůdce vám během cesty poodhalí mnoho tajemství trentinské přírody i kultury zdejších horalů a v každé chvíli přizpůsobí náročnost i tempo vaší momentální výkonosti i aktuálnímu počasí. Na skialpinistickou túru se můžete s těmito znalci a milovníky hor vydat na jeden i více dní.

www.guidealpinetrentino.it
Published on 06/06/2023