Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stoku

Spędzając czas na stoku, pamiętajmy, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem udanego wypoczynku

<script data-cookieconsent="ignore">function isMergeableObject(e){return e&&"object"==typeof e&&"[object RegExp]"!==Object.prototype.toString.call(e)&&"[object Date]"!==Object.prototype.toString.call(e)}function emptyTarget(e){return Array.isArray(e)?[]:{}}function cloneIfNecessary(e,r){return r&&!0===r.clone&&isMergeableObject(e)?deepmerge(emptyTarget(e),e,r):e}function defaultArrayMerge(e,r,t){var a=e.slice();return r.forEach(function(r,c){void 0===a[c]?a[c]=cloneIfNecessary(r,t):isMergeableObject(r)?a[c]=deepmerge(e[c],r,t):-1===e.indexOf(r)&&a.push(cloneIfNecessary(r,t))}),a}function mergeObject(e,r,t){var a={};return isMergeableObject(e)&&Object.keys(e).forEach(function(r){a[r]=cloneIfNecessary(e[r],t)}),Object.keys(r).forEach(function(c){isMergeableObject(r[c])&&e[c]?a[c]=deepmerge(e[c],r[c],t):a[c]=cloneIfNecessary(r[c],t)}),a}function deepmerge(e,r,t){var a=Array.isArray(r),c=(t||{arrayMerge:defaultArrayMerge}).arrayMerge||defaultArrayMerge;return a?Array.isArray(e)?c(e,r,t):cloneIfNecessary(r,t):mergeObject(e,r,t)}deepmerge.all=function(e,r){if(!Array.isArray(e)||e.length<2)throw new Error("first argument should be an array with at least two elements");return e.reduce(function(e,t){return deepmerge(e,t,r)})};</script><script data-cookieconsent="ignore"> var _config = deepmerge( window["_config"] || {}, {"stickyNav":true,"lang":"pl","_reload":{"ajaxInclude":true},"touchNav":true,"weatherChangeConsole":true,"mobileNav":true,"navSearch":true,"searchRequest":true,"standardSearch":true,"search":true,"stickyConsole":true,"isClickable":true,"scrollTo":true,"lightbox":true,"weatherIcons":true,"slideTabs":true,"datepicker":true,"interactiveMapInfobox":true,"setDatepickerDate":true,"googleMapAPIKey":"AIzaSyDOUYZ1qj56Te7FKFA0b2Wq5YDzWMWW3-U","ajaxIncludeConsole":true,"flexviewScriptLoaded":false,"contentSlider":true}); </script>
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #1
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #2
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #3
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #4
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #5
Bezpieczne narty i deska, kultura na stoku we włoskim Trentino  #6

1. Zachowanie ostrożności względem innych

Narciarze zobowiązani są do zachowania ostrożności i nie narażania innych osób lub rzeczy na szkody.

2. Kontrola prędkości i właściwe zachowanie

Każda osoba poruszająca się na nartach zobowiązana jest dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności i aktualnie panujących warunków pogodowych.

3. Zmian kierunku jazdy

Osoba zjeżdżająca trasą, widząc przed sobąinnego narciarza lub snowboardzistę, zobowiązana jest do wybory takiego kierunku jazdy, który będzie najbezpieczniejszy i nie spowoduje ryzyka zderzenia.

4. Wyprzedzanie

Narciarze mogą wyprzedzać się w każdym miejscu stoku, z prawej lub z lewej strony, pod warunkiem zachowania odległości, która nie ograniczy swobody poruszania się wyprzedzanej osoby. 

5. Przejazd w poprzek trasy
Wjeżdżając na trasę lub przejeżdżając w poprzek stoku, narciarze zobowiązani są upewnić się, że nie stwarzają zagrożenia kolizji z innym narciarzem. Ta sama zasada obowiązuje przed zatrzymaniem się na stoku.

6. Zatrzymywanie się
W przypadku słabej widoczności narciarze nie mogą zatrzymywać się na trasie, chyba że zaistnieje po temu absolutna konieczność. Jeżeli zdarzy się upadek – w miarę możliwości - należy jak najszybciej opuścić trasę.

7. Podchodzenie i schodzenie trasą
W przypadku zaistnienia konieczności podejścia w górę stoku, narciarze powinni trzymać się możliwie blisko brzegu trasy. Podchodzenie trasą zabronione jest w warunkach słabej widoczności. Te same zasady dotyczą poruszania się pieszo w dół.

8. Przestrzeganie znaków na trasie
Narciarze zobowiązani są do przestrzegania wszystkich rozstawionych w pobliżu tras znaków.

9. Wypadki
Gdy na trasie zdarzy się wypadek, każdy znajdujący się w pobliżu narciarz zobowiązany jest do udzielenia stosownej pomocy.

10. Udostępnienie danych osobowych
Każda osoba, która dozna na stoku wypadku lub jest świadkiem wypadku, zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych.

11. Minimalna odległość od brzegu trasy
Narciarz powinien poruszać się w takiej odległości od brzegu trasy, by zawsze istniała możliwość wyprzedzenia go z prawej lub lewej strony.

12. Tor jazdy
Na trasie należy zachować szczególną uwagę na kierunek poruszania się innych osób, uwzględniając ich rodzaju sprzętu i styl jazdy (snowboard, telemark, fun carving, etc.)