Ekomuzeum Terra di viaggiatori

Ekomuzeum Terra di viaggiatori

Głównym tematem ekomuzeum jest podróż, która wiedzie śladem Via Claudia Augusta Altinate, starając się odnaleźć i uwydatnić wymiar miejscowej historii, mówiąc o życiu, kulturze i relacjach między przyrodą i zantropizowanym środowiskiem, wykorzystując wątki tematyczne rozwijane od antycznego traktu rzymskiego w taki sposób, aby ułatwić zrozumienie wszystkim odbiorcom.
Podróż była motywem wiodącym niezmiennie przemieszczającej się populacji tego rejonu, zwłaszcza Tesinów, którzy handlując tanimi towarami wędrowali pieszo po dolinie, a z czasem jedni z ich zakładali sklepy (około sześćdziesięciu sklepów w całej Europie) inni zostali wydawcami prasy. Aby odzyskać wspomnienia o tych ludziach przygotowano w gmachu biblioteki Biblioteca Gminnej Pieve Tesino, która jest również siedzibą Ecomuseo, Centrum Dokumentacji Druków Obwoźnych Tesino z Laboratorium rytownictwa, z bogatymi zbiorami druków na papierze i w formie cyfrowego archiwum, natomiast wkrótce rozpoczną się prace renowacyjne domu, który zostanie przekształcony w muzeum druków, niedaleko Domu Muzeum De Gasperi w rodzinnym domu męża stanu.