Ecomuzeum Argentario

Ekomuzeum w Argentario, jest szlakiem prowadzącym śladami historii i przyrody po najważniejszym rejonie górniczym Trentino.

Ecomuzeum Argentario
Ecomuzeum Argentario
Ecomuzeum Argentario

Ochrona i rozwój Argentario, płaskowyżu w okolicach Trydentu o wielkim znaczeniu historycznym, antropologicznym i przyrodniczym, jest celem, jaki stawia sobie Ekomuzeum, które zaangażowało do współpracy urząd gminy w Trydencie, Civezzano, Fornace i Albiano. Już sama nazwa (argento oznacza w języku włoskim srebro) mówi jak wielkie znaczenie miał ten cenny minerał, jakim jest srebro, w minionych wiekach dla całego rejonu zarówno pod względem morfologicznym, gospodarczym jak i społecznym. Jeden z najbardziej interesujących szlaków ma na celu uwydatnienie znaczenia kopalni srebra zwanych canòpe na górze Calisio, za sprawą których w okresie od XII do XV w. rejon ten był jednym z najważniejszych ośrodków w Księstwie-Biskupstwie Trydentu. Szlak kopalni canòpe, zrealizowany we współpracy ze Spółką Alpinistyczną Trentino, prowadzi przez las niedaleko jeziora Santa Colomba aż do kopalni objętych projektem badawczo-zachowawczym.
Góra Calisio miała wielkie znaczenie nie tylko ze względu na prace wydobywcze w kopalniach. Cały rejon obfituje w pamiątki archeologiczne: Jaskinia Gaban, nekropolia z okresu Cesarstwa Rzymskiego i z czasów panowania Longobardów, ślady po trakcie via Claudia Augusta, fortece średniowieczne oraz ruiny fortyfikacji broniących miasta podczas I Wojny Światowej. Innym ważnym aspektem rejonu jest obecność ważnych zjawisk przyrodniczych, takich jak biotypy na Monte Barco i Grave, w których żyje bardzo wiele rzadkich gatunków flory i fauny.