Castello di Segonzano

Ruiny zamku Castello di Segonzano położone są na porfirowej skale w pobliżu miejscowości Avisio

Castello di Segonzano
Castello di Segonzano
Castello di Segonzano
Castello di Segonzano

Majestatyczne, blankowane ruiny zamku Castello di Segonzano leżą na ostrodze skalnej, w pozycji dominującej nad całą doliną Valle di Cembra. Zamek, wybudowany w Średniowieczu przez Rodolfa Scancio za zgodą księcia biskupa Federico Vanga, pełnił rolę ważnej strażnicy kontrolującej podróżujących przez dolinę Valle dell´Adige, którzy przekraczali most w Cantilaga na strumieniu Avisio. Z trzynastowiecznej budowli i z piętnastowiecznych przeróbek dokonanych przez A Prato, do którego potomków zamek należy do dzisiaj, zachowały się jedynie fragmenty murów. Forteca odgrywała jednak bardzo ważną rolę między XIV a XV wiekiem. W ciągu XIV wieku zamek był własnością rodu Scancio, Rottenburg i Greifenstein. W roku 1424 przeszedł we władanie Książąt Tyrolskich. Forteca została opuszczona i popadła w ruinę po zbombardowaniu i splądrowaniu w czasie walk między wojskami austriackimi a francuskimi w 1795 roku. Do dziś zachowała się wieża romańska, zwana wieżą więzienną. Mroczne mury fortecy zrobiły tak ogromne wrażenie na Albrechcie Dürerze, który przejeżdżał tędy podczas swojej pierwszej podróży do Wenecji w roku 1494, że postanowił uwiecznić je na swoich dwóch akwarelach.
W roku 1971 historyczny pobyt tego niemieckiego artysty został upamiętniony dwoma obeliskami z porfiru, które ustawiono w Faver i na placu Piazzo di Segonzano, to jest w miejscach skąd malarz czerpał inspirację malując te dwa słynne widoki.