For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Jabłka przechowywane w jaskiniach

Koniec z tradycyjnymi komorami chłodniczymi do przechowywania jabłek

Poznajcie futurystyczną chłodnię, w której pyszne owoce są magazynowane 270 metrów pod poziomem gruntu. Autorem pomysłu, natychmiast uznanego za rewolucyjny, jest Konsorcjum Melinda. Jego realizacja okazała się ogromnym sukcesem. Chłodnia znajduje się w miejscowości Mollaro i jest pierwszym na świecie obiektem do przechowywania owoców pod ziemią w kontrolowanych warunkach otoczenia. Została podzielona na 12 komór mieszczących w sumie ok. 10 tys. ton.

Projekt posiada liczne zalety o istotnym znaczeniu; należy tu wymienić przede wszystkim redukcję zużycia energii (a co za tym idzie spadek emisji CO2 do atmosfery), oszczędność wody, możliwą z uwagi na zastosowanie złóż geotermalnych do chłodzenia sprężarek, eliminację płyt izolacyjnych, których utylizacja jest szkodliwa dla środowiska, a także - nie mniej istotna - ochrona krajobrazu i obszarów rolnych.