Jabłka przechowywane w jaskiniach

Koniec z tradycyjnymi komorami chłodniczymi do przechowywania jabłek

Poznajcie futurystyczną chłodnię, w której pyszne owoce są magazynowane 270 metrów pod poziomem gruntu. Autorem pomysłu, natychmiast uznanego za rewolucyjny, jest Konsorcjum Melinda. Jego realizacja okazała się ogromnym sukcesem. Chłodnia znajduje się w miejscowości Mollaro i jest pierwszym na świecie obiektem do przechowywania owoców pod ziemią w kontrolowanych warunkach otoczenia. Została podzielona na 12 komór mieszczących w sumie ok. 10 tys. ton.

Projekt posiada liczne zalety o istotnym znaczeniu; należy tu wymienić przede wszystkim redukcję zużycia energii (a co za tym idzie spadek emisji CO2 do atmosfery), oszczędność wody, możliwą z uwagi na zastosowanie złóż geotermalnych do chłodzenia sprężarek, eliminację płyt izolacyjnych, których utylizacja jest szkodliwa dla środowiska, a także - nie mniej istotna - ochrona krajobrazu i obszarów rolnych.