For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Cecilia Piazzi

Lutniczka / Val di Fiemme

© 2015 Michela Palermo
© 2015 Romano Magrone

Urodzona w Trydencie, prowadzona miłością do muzyki, zamieszkała w Cremonie, gdzie od 1996 roku uczęszczała do międzynawowej szkoły lutnictwa, uzyskując dyplom pod okiem mistrza Giorgio Scolariego. W 2004 roku otwiera w Cremonie warsztat lutniczy, w którym wraz z mistrzem Gianluca Zanettim wykonuje skrzypce, altówki i wiolonczele, inspirując się na klasycznym liworneńskim lutnictwie, ponieważ spod jej rąk wychodzą głównie stradivariusy.

Powraca do swych korzeni w 2013 roku, kiedy to podejmuje decyzję o otwarciu nowej pracowni już w samej Val di Fiemme, ziemi "grającego lasu", skąd pozyskiwane są najlepsze sztuki drewna jodłowego, wykorzystywanego do produkcji pudeł rezonansowych, będących prawdziwymi dziełami sztuki.

Cecilia konstruuje w swojej małej pracowni przede wszystkim skrzypce, cenione na całym świecie, szczególnie przez azjatyckich muzyków i kolekcjonerów. Sama wybiera płyty rezonansowe, montuje elementy i na koniec firmuje każdy instrument poprzez wypalenie pieczęci i załączenie certyfikatu autentyczności.

 

LINK: www.piazziviolin.com/homeEng.html