Lavini di Marco

De biotoop Lavini di Marco bevat twee kleine vochtige zones, het Laghet Grand en het Laghet Picol.

Lavini di Marco

Ze bevinden zich in een gebied dat gekenmerkt wordt door materiaal dat van de helling van de Monte Zugna afgekomen is. De aardverschuivingen zijn op gang gebracht door verschuivingen van de kalkrotsen langs de breukvlakken tussen de lagen. De grootste aardverschuivingen deden zich voor tijdens de laatste ijstijd, maar een serie nieuwe verschuivingen hebben zich tot heel recent voorgedaan. De kalkrotsen van Lavini zijn interessant maar ook karstverschijnselen.
De meren van Marco beslaan twee dolinen gelegen te midden van de afzetsels van de verschuivingen. Het niveau van het water varieert met het variëren van de laag, aangezien de bodem poreus en doordringbaar is. De vegetatie rondom de meertjes is de soort dat hoort in een vochtige omgeving, met voor Trentino enkele zeldzame exemplaren. Enkele van de amfibieën die door de meertjes worden aangetrokken zijn de triton en de gewone pad. Binnen de biotoop strekt zich een bos met zwarte dennen uit. In de meest gecontroleerde zone zijn vegetatiesoorten aanwezig die kenmerkend zijn voor droge omgevingen en voor substraten van kalk.