Martedì sera si balla!

Ballo liscio e tanto divertimento!