From Lake Tovel to Malga Flavona in the heart of the Brenta Dolomites

From Lake Tovel to Malga Flavona in the heart of the Brenta Dolomites

Hike to Rifugio Monte Baldo

Hike to Rifugio Monte Baldo

Laston e Mozzane Alte (SAT footpaths 603-603A-603)

Laston e Mozzane Alte (SAT footpaths 603-603A-603)

Ventrar path

Ventrar path

Walk from Rifugio Malga di Romeno to Monte Roen

Walk from Rifugio Malga di Romeno to Monte Roen

Hike to Rifugio Pompeo Scalorbi

Hike to Rifugio Pompeo Scalorbi

Alpine tour - Alta Via del Granito

Alpine tour - Alta Via del Granito

10. To the Hermitage Eremo di San Giacomo

10. To the Hermitage Eremo di San Giacomo

Load more