Hrad Segonzano

Zříceniny hradu Segonzano vyčnívají z vápencového útesu nedaleko Avisio

Hrad Segonzano
Hrad Segonzano
Hrad Segonzano
Hrad Segonzano

Velkolepá cimbuří hradu Segonzano vyčnívají ze skalního útesu, který dominuje údolí Valle di Cembra. Hrad byl postaven ve středověku mistrem Rodolfem Scanciem pověřeným biskupem Federico Vangou. Úkolem hradu bylo střežit průchozí cestu údolím Valle dell´Adige, která vedla po mostě Cantilaga nad říčkou Avisio. Ze stavby pocházející z třináctého století a z úprav provedených v šestnáctém století rodem A Prato, jehož následníkům hrad dosud patří, zůstalo pouze několik zdí. Tato pevnost však měla velmi důležitou roli ve čtrnáctém a patnáctém století. V průběhu staletí byl hrad majetkem rodů Scancio, Rottenburg a Greifenstein v roce 1300. V roce 1424 se stal majetkem Tyrolského vévodského rodu. Po dělostřelbách a plenění během bojů mezi francouzskými a rakouskými vojsky, byl v roce 1795 hrad opuštěn a začal chátrat. Zachovala se jen římská věž - která je nazývána vězeňskou věží.
Strašidelné zdi pevnosti zapůsobily i na malíře Albrechta Dürera, který tudy projížděl při své první návštěvě Benátek v roce 1494 a věnoval tomuto místu dva známé obrazy.
V roce 1971, na vzpomínku návštěvy tohoto slavného německého umělce, byly položeny dva památní kameny ve Faver a v Piazzo di Segonzano, které vyznačují místa, která inspirovala malíře k realizaci dvou obrazů.