Ekomuzeum Terra di viaggiatori

Ekomuzeum Terra di viaggiatori

Cestování je hlavním tématem tohoto ekologického muzea, jímž vede cesta Via Claudia Augusta Altinate a které se snaží obnovit a zhodnotit místní historickou památku, život, kulturu, vztah přírody a člověka, k čemuž využívá tematických stezek, které se vinou podél této významné románské cesty a jsou vhodné pro běžné turisty.
Cestování bylo i hlavním životním tématem starodávných kočovných obchodníků tohoto kraje, především z Tesina, kteří se pěšky vydávali údolím do světa nabízet své zboží za dobrou cenu, otevřeli nejméně šedesát obchodů v celé Evropě a někteří z nich se stali vydavateli tisku. Na památku těchto kočovných obchodníků bylo v obecní knihovně v Pieve Tesino, která je také sídlem ekologického muzea, založeno dokumentární středisko "Centro Documentazione Stampe Ambulantato Tesino" se sousedící řezbářskou laboratoří, bohatou sbírkou litografií, jak tištěných tak digitalizovaných. Brzy bude zahájena rekonstrukce zemědělské usedlosti, z níž se stane muzeum litografií, nedaleko Muzea Casa De Gasperi realizovaného v rodném domě tohoto státníka.