Ekomuzeum dell'Argentario

Ekomuzeum dell'Argentario, cesta do historie a přírody nejvýznamnější důlní oblasti Trentina.

Ekomuzeum dell'Argentario
Ekomuzeum dell'Argentario
Ekomuzeum dell'Argentario

Chránit a zhodnocovat oblast Argentario, náhorní planinu nedaleko Trenta s obrovským krajinným, historickým a antropologickým významem, to je cílem Ekologického muzea, které zahrnuje okresy Trento, Civezzano, Fornace a Albiano. Již z názvu je zřejmé, jak náruživé hledání vzácného minerálu, stříbra, v uplynulých staletích otřáslo tímto krajem jak po morfologické stránce, tak po stránce ekonomické a společenské. Cílem jedné z nejzajímavějších tras je zhodnocení významu hory Calisio, neboli zlatých dolů, které od XII. do XV. století učinily tuto oblast nejvýznamnějším důlním revírem Biskupského knížectví Trenta. Stezka Sentiero delle canòpe, realizovaná ve spolupráci s Trentinským horolezeckým sdružením, se vine lesem u jezera Santa Colomba a vede k dolům, které jsou pro svou zajímavost podrobeny výzkumu a rekonstrukci.
Význam hory Calisio se však neomezuje pouze na důlní činnost. Tato oblast je bohatá jak na významné archeologické památky jako Riparo Gaban, tak na historické památky jako malá langobardská a románská pohřebiště, stopy po cestě Claudia Augusta, středověké pevnosti a zříceniny rakousko-uherských opevnění, které zde byly vybudovány na ochranu města během první světové války. Další význačnou stránkou tohoto kraje jsou některé oblasti zvláštního krajinného významu, jako biotopy Monte Barco a Le Grave, kde se vyskytují velmi vzácné druhy rostlin a živočichů.