For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Tajemství přírodního úkazu Enrosadira

Enrosadira je slovo, které má půvab kouzelného zaříkadla

Při pohledu na některé přírodní úkazy logické vysvětlení není dostačující, proto ke každému z nich patří určitá pověst: poté, co krásná manželka krále Laurina byla unesena, král byl tak zoufalý, že proměnil svou růžovou zahradu ve skálu, aby ji již nikdo nemohl obdivovat, ani ve dne, ani v noci. Ale mezi dnem a nocí existuje svítání a západ slunce. Proto se od té doby při východu a západu slunce skály zbarvují do růžova. Tento úkaz byl nazván Enrosadira, což v jazyce původních ladinských obyvatel znamenalo „zbarvit se do růžova”. Jedná se o přírodní úkaz typický pro dolomitské skály, patřící mezi přírodní světová dědictví UNESCO, které díky obsahu směsného uhličitanu hořečnato-vápenatého odrážejí barvy východu a západu slunce a zbarvují se do růžovo-fialové barvy.