For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

MOSTY MEZI MINULOSTÍ A SOUČASNOSTÍ

Vzpomínka na Tridentský koncil na hradě Castello del Buonconsiglio, umělecké avantgardy v muzeu moderního a současého umění MART, svět vědy v muzeu MUSE, které svou symbolickou architekturou odkazuje na horské panorama, nebo výstava o historii práce v Alpách ve sbírkách lidového muzea Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Navštivte komnaty, kde mocná knížata-biskupové přijímali delegáty ze Svaté říše římské; projděte se lodžiemi a po nádvořích ve šlépějích kardinála Bernarda Clesia, osvíceného mistra renezančního Trenta. Sklo, ocel, futuristické střešní kopule a ekologicky udržitelná architektura vás budou doprovázet během návštěvy sbírky děl velmistrů významných italských a mezinárodních uměleckých hnutí 20. století nebo při prohlídkách interaktivních výstav zaměřených na vědecká poznání a zdejší teritorium.

 

Hrad Castello del Buonconsiglio – kontrast období, architektur a stylů

Monumentální hrad Castello del Buonconsiglio býval vnímán jako symbol moci – sídlili zde trentinští knížata-biskupové, kteří byli mezi lety 1200 a 1700 jmenováni přímo císaři Svaté říše římské. Zdejší historie plynula ve znamení měnících se stylů a architektur, které zde dnes fungují nezávisle na sobě a dohromady vytváří působivý vizuální efekt. Od impozantní válcové hradební věže, jádra nejstarší části hradu Castelvecchio a benátské gotické lodžie s výhledem na město dojdete přes barokní stavbu Giunta Albertiana až do renesančního paláce Magno Palazzo. Uvnitř najdete sály, které freskami vyzdobili mistři italské renesance: Alessio Longhi, Marcello Fogolino, Girolamo Romanino, Dosso a Battista Dossi, zatímco ve věži Torre dell’Aquila můžete obdivovat fresky z Cyklu měsíců “Ciclo dei mesi”, mistrovského díla mezinárodní gotiky. Muzejní sbírky zahrnují archeologické nálezy, dřevěné sochy, renesanční bronzové sošky, epigrafy a kamenné náhrobky, ale třeba také část věnovanou egyptským památkám. Více informací: www.buonconsiglio.it

 

Muzeum moderního a současného umění MART – centrum umění 20. století

Pohled na hlavní třídu Corso Bettini, tvořenou domy z 18. století, je stále přesně takový, jaký znali a obdivovali mladí umělci Wolfgang Amadeus Mozart a Johann Wolfgang Goethe, které do Rovereta dovedla císařská cesta. Mezi těmito budovami, které byly považovány za vizitku města, se dnes nachází obrovská futuristická paprskovitá kopule, tyčící se nad kulatým náměstím, které představuje srdce MARTu, muzea moderního a současného umění Trenta a Rovereta, navrženého architektem Mariem Bottou z Ticina. Muzeum v Roveretu je mezinárodním centrem pro výzkum a hodnocení současného výtvarného umění. Mezi díla, která našla domov v MARTu, patří vrcholná produkce italského malířství 20. století, shromážděná ve sbírce Collezione Giovanardi. Nedílnou součástí muzea je také Casa d'Arte Futurista Depero v Roveretu a Galleria Civica v Trentu. Casa d'Arte Futurista Depero se nachází v srdci středověkého Rovereta a je jediným muzeem, které založil futuristický umělec. Depero byl skutečným průkopníkem současného designu a osobně se postaral o všechny detaily – mozaiky, nábytek či malované panely. Muzeum vystavuje střídavě přibližně 3000 děl, které umělec ve městě zanechal – obrazy, kresby, flaušové intarzie, grafiky a hračky. Více informací: www.mart.trento.it

 

Muzeum vědy MUSE – věda, jak ji neznáte

Je těžké si nespojit siluetu MUSE, muzea vědy v Trentu navrženého Renzem Pianem, s panoramatem trentinských hor. Renomovaný architekt sáhl z velké části po stavebních technikách založených na udržitelnosti a energetické úspornosti. Trasa výstavy využívá horské metafory k vyprávění života na Zemi. S prohlídkou se začíná shora – terasa a 4.patro jsou věnovány živlům, slunci a ledu. Nižší patra sestupně rozvádí témata biodiverzity, udržitelnosti a vývoje až po suterén, který vypráví o krásách tropických skleníků. Díky povedené instalaci a designu výstavy se návštěva muzea snadno promění v dobrodružnou cestu vhodnou pro návštěvníky jakéhokoliv věku. Na děti čeká inovativní prostor Maxi Ooh!, kde mohou zapojit své smysly, použít hmat, čichat, ochutnávat, pozorovat, poslouchat a nechat se okouzlit tajemstvími přírody. Více informací: www.muse.it

 

Lidové muzeum Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina – práce v Alpách

S pěti podlažími, 43 sály a více než 12 tisíci exponáty se jedná o nejdůležitější italské etnografické muzeum, které patří mezi obsahově nejbohatší v Evropě a v Alpách. Nachází se ve staré augustiniánské prepozituře San Michele all'Adige, která byla postavena ve 13. století. Kromě významného barokního kostela si konvent zachoval také svůj neobvyklý trojúhelníkový ambit. Muzeum se převážně zaměřuje na trentinské lidové tradice a oslavuje práci na venkově – důmyslné a všestranné technologie společné tolika venkovským řemeslům. Vypráví o světě, který dnes už neexistuje, nebo byl hluboce proměněn a který se tvůrčímu a trpělivému zakladateli muzea Giuseppemu Šebestovi podařilo v těchto prostorách obnovit. Najdete zde například mlýny, buchary, benátské pily, tkalcovské stavy a soustruhy. Více informací: www.museosanmichele.it

 

Hrady-muzea, ale také řada soukromých sídel

V Trentinu se nachází více než 200 hradů. Některé jsou pouhé zříceniny, které vzdorují různým ročním obdobím, jiné představují soukromá sídla; některé hrady byly přestavěny na restaurace a hotely, zatímco ty nejvelkolepější hrady, vyzdobené sbírkami a uměleckými díly, byly zpřístupněny veřejnosti.

V srdci údolí Vallagarina naleznete hrad Castel Beseno, který je hned po hradu Castello del Buonconsiglio v Trentu největším opevněným komplexem v oblasti a mocnou pevností z dob středověku. Po proudu řeky Adige se dostanete do Rovereta, kterému na východě dominuje benátský hrad Castello di Rovereto, jedna z nejlepších ukázek pozdně středověkého opevnění a sídlo významného válečného muzea Museo Storico della Guerra. Dále směrem na jih narazíte na hrad Avio, jehož vlastníkem je italský fond Fai.

Údolí Val di Non vévodí hrad Castel Thun, velkolepá rezidence možná vůbec nejstaršího šlechtického rodu v Trentinu, o kterém existuje zmínka již z roku 1050 a odkud pocházela hned čtyři knížata-biskupové v období mezi 17. a 18. stoletím.

 

Další informace: www.visittrentino.info/cs/co-delat/umeni-a-kultura;

www.visittrentino.info/cs/co-delat/umeni-a-kultura;

www.visittrentino.info/en/guide/must-see/castles