Jablka se nyní skladují ve skále

Žádné tradiční chlazené sklady, ale futuristické prostory pro skladování tohoto vynikajícího ovoce, realizované 270 metrů pod zemí

Tento nápad, který se zrodil v Družstvu Melinda, je skutečně revoluční. Ale i vítězný. Tento objekt se nachází v lokalitě Mollaro a v celosvětovém měřítku je prvním a jediným zařízením, určeným pro skladování ovoce v podzemních prostorech a v řízené atmosféře. Celý objekt se skládá ze 12 sklepů, s celkovou kapacitou přibližně 10 000 tun.

Tento nový projet přináší celou řadu významných výhod, mezi něž patří úspora energie (a tím pádem i menší emise CO2 do ovzduší), úspora vody díky možnosti využívat geotermální energii vznikající chlazením kompresorů, odstranění izolačních panelů, jejichž likvidace způsobuje znečištění životního prostředí a v neposlední řadě ochrana krajiny a celé zemědělské oblasti.