For Trentino, safety comes first.

In this section, you can learn more about all the measures put in place by our operators and tourist service providers to protect you and your loved ones.

Jablka se nyní skladují ve skále

Žádné tradiční chlazené sklady, ale futuristické prostory pro skladování tohoto vynikajícího ovoce, realizované 270 metrů pod zemí

Tento nápad, který se zrodil v Družstvu Melinda, je skutečně revoluční. Ale i vítězný. Tento objekt se nachází v lokalitě Mollaro a v celosvětovém měřítku je prvním a jediným zařízením, určeným pro skladování ovoce v podzemních prostorech a v řízené atmosféře. Celý objekt se skládá ze 12 sklepů, s celkovou kapacitou přibližně 10 000 tun.

Tento nový projet přináší celou řadu významných výhod, mezi něž patří úspora energie (a tím pádem i menší emise CO2 do ovzduší), úspora vody díky možnosti využívat geotermální energii vznikající chlazením kompresorů, odstranění izolačních panelů, jejichž likvidace způsobuje znečištění životního prostředí a v neposlední řadě ochrana krajiny a celé zemědělské oblasti.