POHOSTINNOST V DUCHU TRVALE UDRŽITELNÉHO TURISMU

Trentino se snaží maximálně chránit své přírodní dědictví, konkrétním příkladem je sílící orientace na cestovní ruch šetrný k přírodě. Trvalá udržitelnost a ochrana biodiverzity patří mezi dlouhodobé strategické cíle Trentina. Je patrná i v široké nabídce ubytování od kempů přes apartmány, B&B až po luxusní 5 hvězdičkové hotely.

Download